Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Posts in tg and translate into English

Translated16 USD

 1. 191  
  1 day16 USD

  Good day . Ready to fulfill the order. I do it quickly and efficiently.
  Добрий день. Готова виконати замовлення. Виконаю швидко і якісно.

 2. 363    7  0
  1 day16 USD

  Good day ! I speak English at C2 level. Examples in the portfolio. Tariff of 180 UAH for 1800 signs with scratches.
  Добрий день! Володію англійською на рівні С2. Приклади в портфоліо. Тариф 180 грн за 1800 знаків з пробілами.

 3. 285    1  0
  1 day16 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can send in person). I know English, Ukrainian and Russian languages. I can make a translation or edit the text. I’m open to a new job, so I’ll be glad to complete your task quickly and quality!
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу відправити в особисті). Володію англійською, українською та російською мовами. Можу зробити переклад або відредагувати текст. Я відкрита для нової роботи, тож буду рада виконати Ваше завдання швидко та якісно!

 4. 278    1  0
  2 days16 USD

  Good day . I will be glad to help. There is experience with TG and translation. Details ready to be discussed in personal messages
  Добрый день. Буду рада помочь. Опыт работы с тг и переводом есть. Детали готова обсудить в личных сообщениях

 5. 257    1  1
  1 day16 USD

  Good evening, I have a level of English C1, ready to help you in performing this task, speed and quality guarantee
  Доброго вечора, маю рівень англійської С1, готова допомогти Вам у виконанні цього завдання, швидкість та якість гарантую

 6. 255  
  2 days16 USD

  Good day !
  Knowledge of English at Advanced level. I have experience, both in translation of text and in the development of posts for tg. I will be happy to help you!
  Добрий день!
  Володію англійською на рівні Advanced. Маю досвід, як у перекладі тексту, так і в розробці постів для тг. Буду рада допомогти Вам!

 7. 407    1  0
  1 day16 USD

  Welcome to. Ready to fulfill your task in the shortest time. I have a high level of English, Ukrainian, Russian. I guarantee good work.
  Вітаю. Готова виконати ваше завдання у найкоротші терміни. Маю високий рівень англійської мови, української, російської. Гарантую якісну роботу.

 8. 4681    201  0   1
  1 day16 USD

  Translation of Post. $100 for 1000 signs.
  Great experience in translation of sites, articles, presentations, letters.
  I have translated for over 15 years. I am one of the top freelance translators.
  It is a language, a skill to express your thoughts well and well.
  Portfolio: Freelancehunt
  Перекладу пости. 100 гривень за 1000 знаків із пробілами.
  Великий досвід у перекладі сайтів, статей, презентацій, дописів.
  Перекладаю більше 15 років. Входжу в топ фрiланс-перекладачів.
  Бездоганна мова, уміння грамотно та красиво виражати думки.
  Портфоліо: Freelancehunt

 9. 190  
  1 day16 USD

  Good Morning ! I will perform my task in time.
  I will be happy to cooperate.
  Доброе утро! Выполню задание вовремя.
  Рада буду сотрудничеству.

 10. 165  
  1 day16 USD

  Good day ! I have been working with telegram for a long time and I have a high level of English, please contact me!
  Доброго дня! Давно працюю с телеграмом і маю високий рівень англійської мови, звертайтесь!

 11. 274    1  0
  1 day16 USD

  Good Morning ! I am interested in your proposal. I am a philosopher of English language. Experience in work is 10 years. I will be glad to help you. Ask for details in private.
  Доброго ранку! Цікавить ваша пропозиція. За спеціальністю я філолог англійської мови. Досвід роботи - 10 років. Буду рада вам допомогти. За деталями звертайтесь у приват.

 12. 286    3  0
  2 days16 USD

  Good evening ! My education is a philologist, translator. Level of English is C1. I usually translate. and literature. I will be happy to cooperate)
  Доброго вечора! Моя освіта - філолог, перекладач. Рівень англійської - С1. Перекладаю зазвичай худ. літературу. 
Буду рада співпраці)

 13. 1858    29  0
  1 day16 USD

  Welcome to! I will quickly and efficiently fulfill your task. I know Ukrainian, English and Russian languages. Level of English B2 - C1. I will be happy to collaborate!
  Вітаю! Швидко та якісно виконаю ваше завдання. Володію українською, англійською та російською мовами. Рівень англійської B2-C1. Буду рада співпраці!

 14. 318    3  0
  1 day16 USD

  Good day ! I am a philosopher translator. I speak English, Ukrainian, Russian. Previously, I was engaged in translation of articles for the news channel in the telegram. You can see the example in my portfolio. I will make a professional translation of your texts taking into account the terminology. I do it quickly, quickly and with respect to all the wishes.
  Добрий день! Я філолог-перекладач. Володію англійською, українською, російською. Раніше займалась перекладом статей для каналу новин в телеграмі. Приклад можете побачити в моєму портфоліо. Зроблю професійний переклад Ваших текстів з урахуванням термінології. Виконаю швидко, якісно та з урахуванням усіх побажань.

 15. 342  
  2 days18 USD

  Готова взятися за роботу вже сьогодні. Виконаю завдання з урахуванням всіх побажань. Пишіть обговоримо деталі
  Готова взятися за роботу вже сьогодні. Виконаю завдання з урахуванням всіх побажань. Пишіть обговоримо деталі

 16. 2076    42  0   2
  1 day18 USD

  Hello to you. English language translator. The carrier.

  I do a professional translation taking into account the terminology and the constructivity of your posts.
  Здравствуйте. Лингвист-переводчик английского языка. Носитель.

  Сделаю профессиональный перевод с учётом терминологии и конструированности ваших постов.

 17. 3765    85  0
  1 day16 USD

  Hello to you!

  My level of English is C2, and I work with an English (American English) carrier who corrected and checked all my work to make sure it is perfect. We work very quickly and guarantee the quality of work! You can make sure she is a language holder if you want.

  I respond very quickly, and I would be happy to provide examples and samples of my previous projects.
  Здравствуйте!

  Мой уровень английского C2, и я работаю с носителем английского языка (американский английский), которая исправляет и проверяет всю мою работу, чтобы убедиться, что она идеальна. Мы работаем очень быстро и гарантируем качество работы! Можете убедиться, что она носитель языка, если хотите)

  Я отвечаю очень быстро, и я был бы рад предоставить примеры и образцы моих предыдущих проектов.

 18. 850    13  0
  1 day16 USD

  Good day . Ready to help with joy. I suggest to discuss more in detail in personal messages.
  I will be happy to collaborate!
  Добрий день. Готова з радістю допомогти. Пропоную обговорити детальніше в особистих повідомленнях.
  Буду рада співпраці!

 19. 5 more hidden bids
 • Yevhenii Z.
  5 December 2023, 21:36 |

  Какая тематика постов?
  Что значить "выложить по 10 постов"? Имеется в виду выложить 10 постов, или выкладывать 10 постов с какой-то периодичностью?

Current freelance projects in the category Content management

UGC Shaker for Online Schools

new
13 USD

I am looking for a professional in creating UGS content. Write directions - dietology, fitness, yoga, etc. Our training takes place both for ourselves and for professional activities. You will only need a phone or laptop to open video lessons and a beautiful space around for a…

Video advertisingContent management

UGC Content for Online Schools

new
13 USD

I am looking for a professional in creating UGS content. Write directions - dietology, fitness, yoga, etc. Our training takes place both for ourselves and for professional activities. You will only need a phone or laptop to open video lessons and a beautiful space around for a…

Video advertisingContent management ∙ 2 proposals

Assistant Marketing Assistant (Remote Work)

new

We are a marketing agency specializing in creating unique content and promotional strategies for brands in various fields of activity.In connection with the expansion, we are looking for a talented and initiative marketing assistant who is ready to join our team and contribute…

Content managementMarketing research ∙ 2 proposals

Content Manager of Telegram Channel

new
208 USD

For sales learning (the bite master course) requires a content manager to run telegram channels Relationships: Create a content-heating plan course creation and publication posts search ideas and competitors analysis Requirements: experience cmm understanding the principles of…

Content management ∙ 1 proposal

Filling the product card on the website

new

Good day Interested in filling the product card on the website www.kolibry.garden Examples of filling the product card: HTTPS://kolibry-rotang.com/index.php?route=product/product&path=154_211&product_id=7098 The goods: Sunset street furniture. - the number of 12 items in…

Content management ∙ 4 proposals

Client
Gosha Rahit Видеонок
Ukraine Berdyansk
Project published
2 months 18 days ago
221 views