Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Copywriter for writing texts on GPT chat

Translated

 1. 254    1  0
  3 days12 USD

  Hello! I am the person you need. I have been working in the field of copywriting for 2 years and have many successful projects as clients come back to me repeatedly.

  I can complete the task quickly, qualitatively, and professionally. You will be satisfied with my work as the result will pleasantly surprise you with excellent quality and creativity.

  Additionally, I am developing in the field of SMM, so you can also come to me for cool content ☺️

  Small detail: I carry out the task at a minimum price.

  You can view examples of my work in the profile.
  Write, I will be very happy to cooperate with you 🤗❤️
  Вітаю! Я саме та людина, яка Вам потрібна. Працюю у сфері копірайтингу протягом 2-х років та маю багато успішних проектів, адже до мене повертаються неодноразово.

  Зможу виконати завдання швидко, якісно та професійно. Ви будете задоволені моєю роботою так як її результат Вас приємно здивує відмінною якістю і креативністю.

  Додатково розвиваюся у сфері СММ тому за крутезним контентом вам також до мене ☺️

  Маленька деталь: ТЗ виконую за мінімальною ціною.

  Приклади робіт можете переглянути у профілі.
  Пишіть, буду дуже рада співпраці саме з Вами🤗❤️

 2. 2276    70  0
  2 days5 USD

  Hello! I want to start working on your project today, I am available to work right now. I am looking for a long-term cooperation. I have a degree in journalism with a focus on publishing and editing. Excellent knowledge of modern Ukrainian literary and English languages, with experience in writing various materials.

  I am very flexible and can work on any type of text - from scientific articles about horse joints to product descriptions. Even if I have never written on certain topics before, I am ready to research deeply, delve into the subject, and deliver quality content without plagiarism, fluff, or AI. The price for outreach copywriting is 60 UAH/1000 characters.

  Here is a link to my portfolio where you can see my proficiency, professionalism, and sufficient experience: Freelancehunt

  The project seems interesting, so I hope for a fruitful cooperation.
  Вітаю! Хочу почати роботу над Вашим проєктом вже сьогодні, зараз вільна для роботи. Шукаю постійну співпрацю. Маю освіту журналіста за програмою видавнича справа та редагування. Чудове знання сучасної української літературної та англійської мов, є досвід у написанні різних матеріалів.

  Я дуже гнучка і можу зробити будь-який текст - від наукового про суглоби коня, до опису товару. Навіть якщо ніколи не писала на деякі тематики, - я готова розібратися, глибоко вникнути в тему та видати якісний текст без плагіату, води та АІ. Ціна за аутріч-копірайт - 60 грн/1000 збп.

  Ось посилання на моє портфоліо, де Ви зможете переконатися в грамотності, професійності та в достатньому досвіді: Freelancehunt

  Замовлення цікаве, тож сподіваюсь на плідну співпрацю)

 3. 810    62  0
  1 day12 USD

  Good day, Maria!

  My name is Vsevolod, and I am a professional copywriter with extensive experience in writing texts on various topics, including treatment and plastic surgery abroad. I will be happy to help you create high-quality outreach articles that will attract the attention of your target audience.

  Why choose me?
  Experience in the medical field: I understand the nuances of writing texts for the medical field well, allowing me to create content that not only informs but also builds trust.
  Personalized approach: Each article will be unique, taking into account the specifics of your business and the needs of your clients. I carefully select topics and anchor words to effectively convey your messages.
  High quality of texts: My articles are characterized by clarity, structure, and attractiveness, which will help you stand out among competitors.

  Terms of cooperation
  The cost of an article is 50 UAH. I can generate 3-4 articles per hour of work.
  I am ready to start a test task so that you can evaluate the quality of my work. I am confident that our cooperation will be successful and productive.

  Looking forward to your response!

  Respectfully,
  Vsevolod
  Доброго дня, Маріє!

  Мене звати Всеволод, і я професійний копірайтер з великим досвідом у написанні текстів для різних тематик, включаючи лікування та пластичну хірургію за кордоном. Я з радістю допоможу вам створювати якісні аутріч-статті, які привернуть увагу вашої цільової аудиторії.

  Чому варто обрати мене?
  Досвід у медичній тематиці: Я добре розумію тонкощі написання текстів для медичної сфери, що дозволяє мені створювати контент, який не лише інформує, а й викликає довіру.
  Персоналізований підхід: Кожна стаття буде унікальною, з урахуванням специфіки вашого бізнесу та потреб клієнтів. Я ретельно підбираю теми та анкорні слова, щоб максимально ефективно доносити ваші повідомлення.
  Висока якість текстів: Мої статті відзначаються чіткістю, структурованістю та привабливістю, що допоможе вам виділитися серед конкурентів.
  Умови співпраці
  Вартість статті 50 грн. За годину роботи могу генерувати 3-4 статті.
  Я готовий приступити до виконання тестового завдання, щоб ви могли оцінити якість моєї роботи. Впевнений, що наша співпраця буде успішною і продуктивною.

  З нетерпінням чекаю на вашу відповідь!

  З повагою,
  Всеволод

 4. 227  
  1 day5 USD

  Hello, I am very interested in your vacancy. I am ready to complete the task quickly and qualitatively. I have experience in writing articles, including through the GPT chat. I will be glad to cooperate.
  Вітаю,дуже зацікавила Ваша вакансія.Готова виконати завдання швидко та якісно.Маю досвід у написанні статей,зокрема і через чат GPT. Буду рада співпрацювати.

 5. 274  
  1 day5 USD

  Good day! I can write over 70 articles of this type per week, price per article is 150 UAH.
  Доброго дня! Можу виконувати понад 70 статей такого плану на тиждень, ціна за статтю 150 грн

 6. 154  
  1 day7 USD

  Good day, I can do +-40 articles per week. Price is 50 UAH per piece.
  Доброго дня зможу робити +-40 статей на тиждень. Ціна 50 грн за шт

 7. 867    43  2
  1 day5 USD

  Good day, I am ready to offer my candidacy for this task.
  I can write up to 10 texts per week.
  Price for 1 article - 150 UAH
  I will be very happy to work with you)
  I will do it quickly and qualitatively. Contact me.
  Доброго дня, готова запропонувати свою кандидатуру для цього завдання.
  Можу писати до 10 текстів на тиждень.
  Ціна за 1 статтю - 150 грн
  Буду дуже рада працювати із Вами)
  Виконаю швидко та якісно. Звертайтеся.

 8. 1077    56  2   1
  1 day5 USD

  Good day! I proofread 3-4 articles per day. Article costs 180 UAH, I have experience. Familiar with medical topics. Contact me!
  Добрий день! В день 3-4 статті з вичиткою. Стаття 180 грн, досвід є. З медичною темою добре знайома. Звертайтесь!

 9. 1797    34  0
  1 day6 USD

  Hello.

  I can generate 5 texts per day from Monday to Friday. The price for one article is 250 hryvnias. For examples of generated texts, please contact me privately.
  Вітаю.

  Можу генерувати 5 текстів в день в понеділок-п'ятницю. Ціна однієї статті - 250 гривень. За прикладними згенерованих текстів звертайтесь в приват

 10. 455  
  1 day5 USD

  Hello. great, just super work. Ready to join right now.
  Вітаю. чудово, просто супер робота. Готовий долучитися прямо зараз.

 11. 136  
  1 day6 USD

  Good day. The price is 250 UAH. I can write every day. We can discuss the quantity.
  Доброго дня.Ціна питаня 250 грн
  Можу писати кожен день.Количество можем обсудить

 12. 240  
  2 days12 USD

  Hello.
  I have been working as a copywriter for over a year.
  I have experience in various topics.
  Such as promotion, casino, and much more.
  I guarantee perfect quality of work.
  I check for uniqueness over 90%, water not more than 20%, spam not more than 40%, correct spelling, and everything like that I perform according to the terms of reference or just at a high level.
  I will be glad to get closer acquainted with this task!
  Здравствуйте.
  Работаю копирайтером более года.
  Есть опыт в разных тематиках.
  Таких как продвижение,казино и многое другое.
  Гарантирую идеальное качество работы.
  Проверяю на текст ру. Уникальность свыше 90%, вода не более 20%, заспамленость не более 40%, правильное написание и все в этом роде исполняю согласно тз или же просто на высоком уровне.
  Буду рад ознакомиться поближе с данным заданием!

 13. 1234    25  1
  1 day12 USD

  I have been working as a copywriter for over a year, and during this time I have written more than 200 texts on various topics in Ukrainian, English, German, and Russian languages. I have a B2 level in English and German.
  I use different writing styles, have skills in prompt engineering, SEO, LSI copywriting. I write texts in various formats: articles, posts, reviews, letters, news, advertising texts, landing pages, sales and informational texts, comments, reviews, translations, rewriting, and editing.
  I use the following services: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  I create meta tags: Title, Description. In general, I write concise, clear, structured, attractive, and precise texts. I can quickly find information and type, as well as have good writing skills.
  Я работаю копирайтером уже более года, и за это время написала больше 200 текстов на различные темы на украинском, английском, немецком и русском языках. Владею английским и немецким на уровне B2.
  Использую разные стили написания, имею навыки работы промпт-инженера, SEO, LSI копирайтинга. Пишу тексты различных форматов: статьи, посты, обзоры, письма, новости, рекламные тексты, лендинги, продажные и информационные тексты, комментарии, отзывы, переводы, рерайтинг и редактуру.
  Использую следующие сервисы: text.ru, advego, grammarly, content-watch, istio, GPT 3 content detector, synonymizer, text 1 com, Google Docs, Excel, Canva, Copyscape, ChatGPT, copy.ai, Word, etxt, content-outline builder, pr-cy.
  Составляю мета-теги: Title, Description. В целом пишу лаконичные, понятные, структурированные, привлекательные и четкие тексты. Умею быстро находить информацию и печатать, а также владею грамотным письмом.

 14. 351  
  1 day5 USD

  Every day I write such. Contact me.
  Every day I write such. Contact me.
  Every day I write such. Contact me.
  Кожен день такі пишу. Звертайтесь.
  Кожен день такі пишу. Звертайтесь.
  Кожен день такі пишу. Звертайтесь.

 15. Mikita Ostrovsky Flashorder
  22462    518  1   3
  2 days12 USD

  Good day, we offer the services of the translation bureau "Flashorder". Translators (native speakers) with experience in translating into over 50 language pairs. Proofreading, editing. Copywriting, rewriting, and writing. Extensive portfolio of works. Writing texts on any topic. Ready to listen to your conditions. Always willing to compromise. More advantageous than individual translators, freelancers. We have some of the best and reasonable prices on the market. With respect, Professional translation bureau services.
  Доброго дня, пропонуємо послуги бюро перекладів "Flashorder".
  Перекладачі (носії) з досвідом перекладу на понад 50 мовних пар. Вичитування, редактура. Копірайтинг, рерайтинг і написання.
  Велике портфоліо робіт. Написання текстів на будь-які тематики.
  Готові вислухати ваші умови. Завжди йдемо на поступки.
  Вигідніше, ніж окремі перекладачі, фрілансери. У нас одні з найкращих і адекватних цін на ринку.
  З повагою,
  Послуги професійного бюро перекладів.

 16. 1196    31  0
  1 day7 USD

  Good day, there is access to the gpt 4 chat. I work as a copywriter in an agency, so I have experience in writing articles on various topics. I guarantee quality results and quick feedback.
  Добрий день, є доступ до чату gpt 4. Працюю копірайтером в агентстві, тому маю досвід написання статей на різні тематики. Гарантую якісний результат та швидкий зворотній звʼязок

 17. 8 more hidden bids
 • Glib Vrejski
  21 May, 17:45 |

  вам потрібні тексти московською мовою чи українською? зазначайте це в проєкті, бо приклад московамовний, а проєкт написаний українською...

 • Lena Chebunina
  25 May, 15:36 |

  Здравствуйте! Напишу такую статью за день, два. Цена 175 грн за статью. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.

Current freelance projects in the category Copywriting

Conduct a competitor analysis and design the website structure (information

98 USD

At the output, there should be a website structure + a brief description of what should be on each page, the next project - creating texts for basic pages. Theme - iGaming affiliate team.

CopywritingPresentation development

It is necessary to come up with a name and description for the website.

49 USD

Task Objective: Create a unique and memorable name for the website, as well as develop a slogan and description that clearly reflects its functionality, target audience, and key operating principles.1. Website Name Requirements: Must be unique and easily memorable. Reflect the…

Copywriting ∙ 5 proposals

Filling the Italian website with SEO texts.

856 USD

It is necessary to completely fill the website with Talysh and English languages. It is about a beauty salon and massage center. The site is made on WordPress. https://amritacare.com/

ItalianCopywriting ∙ 9 proposals

Writing articles for a blog and website on the topics of WhatsApp and CRM newsletters

Project Description: We are looking for an experienced copywriter to create 10 articles for our blog and website. The articles are related to WhatsApp messaging and CRM system integration with WhatsApp. Each article should be carefully crafted, structured, and targeted towards…

Copywriting ∙ 1 proposal

Crypto copywriter

25 USD

A crypto copywriter is needed who understands the topic well and is also good at being creative and competently composing technical specifications. It will be necessary to work regularly with crypto topics and create technical specifications. It is also important to have a good…

Copywriting ∙ 13 proposals

Client
Mariya Rybalova Experts Medical
Ukraine Kharkiv  45  0
Project published
27 days 16 hours ago
208 views