Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

3D model of brand logo

Translated51 USD

Applications 1

App view is available only registered users.
 1. 806
   2  0

  3 days51 USD

  Hello. I will complete this task by creating a 3D model with further rendering from any angle. I work in Blender3D.
  Здравствуйте. Выполню данное задание путём создания 3д модели с подальшим рендерингом в любом ракурсе. Работаю в Blander3d.

 2. 2328
   25  1

  2 days51 USD

  Hello.
  I will create several options to choose from in vector and raster or in any of the 3D formats.
  Витаю.
  Зроблю декілька варіантів на вибір в вектрі та растрі або в любому з 3д форматів.

  look at my portfolio.

 3. 1158
   13  0

  2 days48 USD

  Good day, ready to perform your task. Can start in the nearest future. Working in Blender.
  Contact me, will be glad to cooperate.
  Доброго дня, готова виконати ваше завдання. Можу приступити в найближчий час. Працюю у Blender
  Звертайтесь, буду рада співпраці

 4. 476
   1  0

  1 day48 USD

  Ready to complete in the shortest term!
  Render and model variations are included in the package)
  Готовий виконати у найкоротший термін!
  Рендер і варіанти моделі йдуть у комплекті)

 5. 663
   3  0

  1 day48 USD

  Hello, I will do it quickly and inexpensively, ready to take on this project right now Behance
  Здрастуйте зроблю швидко і не дорого готовий взяти за цей проект вже зараз Behance

 6. 2319
   41  1

  2 days48 USD

  I will work on your concept.
  Contact me.
  My portfolio https://www.artstation.com/razorback456
  зхроблю за вашим концептом
  звертайтеся
  моє портфоліо https://www.artstation.com/razorback456

 7. 90  
  2 days48 USD

  I will complete the task on time and responsibly. I support the possibility of additional edits and changes.
  Виконаю вчасно та відповідально. Підтримую можливість додаткових правок та змін.

 8. 486    2  0
  1 day48 USD

  Hello!
  I have experience in modeling and visualization. I will easily take on this job.
  Write me personally to discuss the details, we will agree) I will be glad to cooperate.
  вітаю!
  маю досвід у моделюванні і візуаліації. з легкістю візьмусь за цю роботу.
  пишіть в особисті для обговорення деталей, домовимось) буду рада співпраці.

 9. 970    12  0
  10 days51 USD

  Hello! Ready to cooperate. I have extensive experience in the field of 3D modeling and 3D visualization. I will do it quickly and efficiently. Waiting for your response. Thank you.
  Здравствуйте! Готов к сотрудничеству. Имею большой опыт в сфере 3д моделировании и 3д визуализации. Сделаю быстро и качественно. Жду вашего ответа. Спасибо.

 10. 200    1  0
  3 days48 USD

  Good day, I will gladly take on your project. I am a beginner, but I guarantee the quality of execution, the only thing is that I work a bit slower than a professional. I am willing to lower the project budget to 120 PLN.
  You can see my work in the portfolio on the website Freelancehunt
  Доброго дня, із задоволення візьму Ваш проєкт. Я новачок, проте якість виконання гарантую, єдине, працюю трохи повільніше за профі. Бюджет проекту готова знизити до 120 PLN.
  Мої роботи можна подивитись у портфоліо на сайті Freelancehunt

 11. 321    1  0
  1 day51 USD

  Hello Mykola!
  I am interested in your project. I offer my assistance in completing this project.
  Always available, I make edits without additional charge.
  Вітаю Миколо!
  Зацікавив Ваш проєкт. Пропоную свою допомогу в виконанні цього проєкту.
  Постійно на зв'язку, правки виконую без додаткової оплати.

 12. 240  
  2 days48 USD

  Good day! I will do it qualitatively and quickly) I work in 3ds max 2023 + corona 9
  I will be glad to discuss the details!
  Добрий день! Виконаю якісно і швидко) Працюю в 3ds max 2023 + corona 9
  Буду рада обговорити деталі!

 13. 124  
  1 day48 USD

  Good day. I am interested in completing this project. I will be happy to help.
  Добрий день. Я зацікавлений виконати цей проект. Буду радий допомогти.

 14. 142  
  1 day51 USD

  Good evening, I would like to take on the project, I will do it quickly and with quality.
  Добрий вечір, хотів би взятися за проєкт, зроблю швидко та якісно.

 15. 661    6  0
  1 day48 USD

  I am interested in your project, and I would like to hear more details, I have worked on similar model creation
  I will do it quickly and in high quality.
  Меня заинтересовал ваш проэкт , и я бы хотел услышлать больше деталей, я работал над подобными созданием моделей
  сделаю быстро качесвенно и в срок

 16. 445  
  1 day50 USD

  Hello, I will do it in 2 hours. Animation needed for the logo?
  Portfolio: Freelancehunt
  Приветствую, сделаю за 2 часа. Анимация нужна лого ?
  Портфолио: Freelancehunt

 17. 1359    8  0
  2 days51 USD

  Good day, my name is Alexey. I am a 3D character artist. I will create a full-cycle character model for your logo, can also create a skeleton for it and animate it. I will provide a render if needed.

  https://www.youtube.com/watch?v=_JnPhwzcXHg chumak
  https://www.artstation.com/artwork/qe5aVR icons
  https://www.youtube.com/watch?v=9vTnzZ01AhU Exo
  https://www.youtube.com/watch?v=YEZkt9Mvv-c sci-fi

  Portfolio
  https://fixedfoxes1.artstation.com/
  Добрый день, меня зовут Алексей. Я 3д художник по персонажам полного цикла. Создам для вас модель логотипа, могу также создать для него скелет и анимировать. Создам рендер, если необходимо.

  https://www.youtube.com/watch?v=_JnPhwzcXHg chumak
  https://www.artstation.com/artwork/qe5aVR icons
  https://www.youtube.com/watch?v=9vTnzZ01AhU Exo
  https://www.youtube.com/watch?v=YEZkt9Mvv-c sci-fi


  портфоліо
  https://fixedfoxes1.artstation.com/

 18. 345    1  0
  1 day51 USD

  Good day! I can fulfill your order in a short time in the required form.
  Dzień dobry! Mogę w krótkim czasie zrealizować Twoje zamówienie w wymaganej formie

 19. 813    8  0
  2 days51 USD

  Hello, I will make a 3D logo in Blender. I have experience creating models for mobile games.
  Привет, сделаю3Д логотип в программе Blender. Есть опыт создания моделей под мобильные игры.

 20. 316  
  1 day51 USD

  Good day, Mykola. I am ready to help you with your project, I have great experience in 3D.
  Google Drive
  Доброго дня, Микола. Готовий вам допомогти з вашим проектом, маю великий досвід в 3D.
  Google Drive

 21. 360    1  0
  1 day48 USD

  Good day! I am interested in your project and would like to complete it. I work in Blender and have experience. If the offer is still valid, please write to me personally. I would be happy to do this work!
  Доброго дня! Я зацікавився вашим проектом і хотів би його виконати. Працю в Blender і є досвід роботи.Якщо пропозиція актуальна напишіть мені будь ласка в особисті. Радий був би виконати цю роботу!

 22. 253    1  0
  1 day51 USD

  Hello, I have extensive experience in visualization and modeling, ready to help you with the execution of your project.
  Feel free to contact me, I will be happy to cooperate!
  Вітаю, маю великий досвід у візуалізації та моделюванні, готовий допомогти Вам із виконанням Вашого проєкту.
  Звертайтесь, буду радий співпраці!

 23. 301    1  0
  2 days51 USD

  Good day, I am interested in your order, I can do it quickly and qualitatively. I will be grateful for cooperation)
  Доброго дня, зацікавило ваше замовлення, можу зробити швидко і якісно. Буду вдячний за співпрацю)

 24. 270  
  1 day51 USD

  Good evening, Mykola!

  I have experience in creating 3D logos, I can provide an example of my work in private.

  Portfolio: Behance

  What is the deadline for completion?
  Добрий вечір, Микола!

  Маю досвід у реалізації логотипів в 3д, приклад роботи можу скинути в особисті.

  Портфоліо: Behance

  Який термін виконання?

 25. 2032    39  0
  3 days51 USD

  Hello
  Open to cooperation
  Will perform quality and according to the brief
  Contact me
  Вітаю
  Відкритий до співпраці
  Виконаю якісно й згідно ТЗ
  Звертайтесь

 26. 573    8  1
  3 days51 USD

  Good day, I have experience in creating 3D logos, examples are attached.
  I can start the project immediately after discussion.

  Google Drive

  I am also considering the option of a test task.
  Добрий день, є досвіт у створенні 3д логотипів, приклади додаю
  За проект можу взятись одразу після обговорення

  Google Drive

  Також розглядаю варіант тестової роботи

 27. 928    20  0   1
  1 day51 USD

  Good day.
  I will do the work quickly and efficiently.
  Extensive practical experience.
  My portfolio https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/5
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/package-design
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2
  Добрий день.
  Зроблю роботу швидко та якісно.
  Великий практичний досвід.
  Моє портфоліо https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/5
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/package-design
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2/7
  https://3ddomkiev.wixsite.com/website-2

 28. 341    2  0
  1 day48 USD

  Hi,
  I can do it today, with easy to use setup, and can also make several renders.

 29. 3977    78  0
  1 day51 USD

  Write me a private message - I will make such a 3D model.
  Write me a private message - I will make such a 3D model.
  today
  напишіть в лічку - зроблю таку 3д-модель.
  напишіть в лічку - зроблю таку 3д-модель.
  сьогодні

 30. 5662    159  0
  2 days63 USD

  Good day.
  I offer my services in implementing your project!
  Добрий день.
  Пропоную свої послуги у реалізації Вашого проекту!

 31. 1011    13  0
  1 day51 USD

  Good day Mykola. I will do it within an hour.
  Examples of works
  Google Drive
  Google Drive
  Google Drive
  Доброго дня Микола. Зроблю протягом години.
  Приклади робіт
  Google Drive
  Google Drive
  Google Drive

 32. 3814    31  0
  1 day51 USD

  Quickly and qualitatively complete the task.
  Write, ready to start immediately.
  Швидко та якісно виконаю завдання.
  Пишіть , готовий розпочати негайно.

 33. 908    19  0
  2 days51 USD

  Hello! I am ready to learn more about the task for further discussion of the project. Please contact me, I will be happy to cooperate.

  https://freelancehunt.com/showcase/work/logo/1677505.html
  Вітаю! Готовий ознайомитись детальніше з завданням для подальшого обговорення проекту. Звертайтесь буду радий співпраці.

  https://freelancehunt.com/showcase/work/logo/1677505.html

 34. 742    26  2
  2 days51 USD

  Good day, I will complete your order quickly and qualitatively. Contact me, I will be happy to cooperate.
  Доброго дня, виконаю ваше замовлення швидко та якісно. Звертайтесь, буду радий співпраці

 35. 2616    34  0
  2 days51 USD

  Good day.
  Contact me, I will do it in the best appearance and necessary formats.
  Behance
  Доброго дня.
  Звертайтесь, зроблю у найкращому вигляді і потрібних форматах.
  Behance

 36. 4 more hidden bids

Current freelance projects in the category 3D modeling

3D model of aluminum tape

Need to create a 3D model of aluminum foil to render from various angles. Should look natural. Something like the attached images.

3D modeling and visualization3D modeling ∙ 22 proposals

Revive the model from the photo

I have a photo of the character model, need to make several video options from the photo where the model moves, blinks, shows gestures Photo in the attachment Please include a direct link to a similar case in the response, reviews without a direct link, but just to the…

3D modeling and visualization3D modeling ∙ 1 proposal

3D modeling of photos

3D modeling of cosmetic photos is required. I have attached an example of how it should be. Be sure to provide examples of your work. For the test, start with 1 photo, everything will be fine - there will be many photos

3D modeling ∙ 18 proposals

3D modeling and visualization of perfume bottles.

251 USD

Hello, We need a specialist who can create realistic 3D models of perfume boxes and bottles, and place them in various real landscapes. Requirements: 1. Creating realistic 3D models of bottles and more. 2. Integrating models into real landscapes (flowers, water, etc.). 3.…

3D modeling and visualization3D modeling ∙ 34 proposals

Blender - animation and table design

25 USD

Hello, I have 2 projects to be completed. Deadline by 12.06 1. Custom table project: - seamless texture, different for the top and legs - UV settings - add and edit nodes - add the "mossy_forest_4k" environment to the project 2. Simple animation: - adding texture - setting up…

Animation3D modeling ∙ 5 proposals

Client
Project published
1 month 8 days ago
441 views