Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of texts for the website into English

Translated

 1. 251    1  0
  1 day28 USD

  Good day . Technical translations for 9 years. I'm getting to know the file, I'm doing the translation in 1 day. 300 UAH/1000 signs without breakdowns. Turn to!
  Доброго дня. Виконую технічні переклади 9 років. З файлом ознайомилась, виконаю переклад за 1 день. 300 грн/1000 знаків без пробілів. Звертайтесь!

 2. 81  
  2 days6 USD

  Good day, ready to accept your offer, I will perform in 1-2 days, level of English B2
  Добрий день, готова прийняти вашу пропозицію, виконаю за 1-2 дні, рівень англійської В2

 3. 123    1  0
  1 day25 USD

  Waiting for a message
  Everything at your price.
  I will be happy to cooperate with you.
  Чекаю повідомлення
  Все за вашою ціною
  Буду безмежно рада співпраці з вами

 4. 259  
  1 day6 USD

  Good day . I have a great knowledge of English. I will do it quickly and efficiently.
  Добрий день. Маю чудове знання англійської мови. Зроблю швидко та якісно.

 5. 98  
  2 days25 USD

  Good day, knowledge of English at the level C2, translation will be done any more quickly, at the price we agree, thank you for your attention!
  Добрий день , знання англійської мови на рівні С2 , переклад зроблю якумого швидше , по ціні договоримся , дякую за увагу!

 6. 585    44  0
  3 days40 USD

  Good day ! I am very pleased to perform a professional translation for you. The price and deadline are indicated in the application.
  Добридень! Із задоволенням виконаю якісний, професійний переклад для Вас. Вартість та термін вказала у заявці.

 7. 272  
  3 days18 USD

  Welcome to Alexandra
  I am a translator (English, Ukrainian) and a editor.
  I have a great experience and know all the subtles of translation. Only manual translation, without translators.
  Level of English – B2+
  I get acquainted with your daughter, I will be able to perform for 3 days, for 700 UAH.
  Вітаю) Я Олександра
  Навчаюся на перекладача (англійська, українська) та редактора.
  Маю чудовий досвід і знаюся на всіх тонкощах перекладу. Тільки ручний переклад, без перекладачів.
  Рівень англійської - В2+
  Ознайомилась з вашим доком, зможу виконати впродовж 3 днів, за 700 грн.

 8. 106  
  2 days9 USD

  Good morning, I am interested in your offer.I do it quickly and efficiently.
  Duration of 1 to 2 days
  Price of 350 UAH
  Доброго дня,зацікавила ваша пропозиція.Виконаю швидко та якісно.
  Термін 1-2 дні
  Ціна 350 грн

 9. 236  
  1 day5 USD

  Good night, I was interested in your offer. ready to help you. I do everything quickly and quality. Write it. I will be happy to cooperate!
  Добрый вечер, заинтересовало ваше предложение. Готова вам помочь . Сделаю все быстро и качественно. Пишите. Буду рада сотрудничеству!

 10. 118  
  2 days17 USD

  Good day, looking at the volume of your work, I think in 1-2 days I will be able to translate all this for only 650-700 UAH
  Доброго дня, оглянув обсяг вашої роботи, думаю за 1-2 дні зможу все це перекласти всього за 650-700 грн

 11. 332  
  1 day5 USD

  Good day ready to get to work I will perform quickly and quality
  Доброго дня готова взятись до роботи виконаю швидко та якісно

 12. 122  
  1 day25 USD

  You are ready to do your work in one day. Level of English B2. I will be glad to work with you.
  Готовий виконати ваше роботу за 1 день. Рівень англійської b2. Буду радий співпраці з вами.

 13. 216    3  0
  1 day38 USD

  Good evening !
  I’ve been familiar with the task so I’ll be happy to help you.
  English - I have a level of C1, I work with the language for 9 years
  Ukrainian - my native language, level C2
  I have been working with languages for a long time, constantly improving my level of knowledge. I know a lot of different topics, I do everything quality and quickly, in time. I will get to know the project in detail. I always check the work in two stages, reading and checking the text.
  Take care of good translation.
  Доброго вечора!
  Я ознайомилася з завданням тому з радістю вам допоможу.
  Англійська - маю рівень С1, працюю з мовою 9 років
  Українська - моя рідна мова, рівень С2
  Працюю з мовами давно, постійно вдосконалюю свій рівень знань. Знаю багато різних тем, виконую все якісно і оперативно, в сроки. Детально ознайомлююся з проєктом. Завжди перевіряю роботу в два етапи, вичитка та перевірка тексту.
  Звертайтесь за якісним перекладом

 14. 138  
  1 day25 USD

  Good morning, I'm doing a translation of the text on various questions, and I'll be glad to work with you. I can make the order until the end of the day.
  Доброго дня, займаюсь перекладом тексту на різні питання, і я буду радий з вами попрацювати. Заказ можу виконати до кінця дня.

 15. 95  
  1 day15 USD

  1 day, 50 UAH page. Experience in translation of documentation.
  1 день, 50 грн сторінка. Є досвід в перекладі документації..

 16. 217    16  0
  2 days25 USD

  Good day !
  I have great experience working with texts on the game theme, I’ve been engaged in writing texts in English for games sites, I can send examples of robots. I perform your project quickly and quality, the cost of work and time indicated in the bet.
  I’m happy to work together!)
  Доброго дня!
  Маю великий досвід роботи з текстами на ігрову тематику, займалась написанням текстів англійською для сайтів з іграми, можу надіслати приклади робот. Виконаю ваш проект швидко та якісно, вартість роботи та строки вказала в ставці.
  Звертайтесь, буду рада співпраці!)

 17. 142  
  2 days18 USD

  Good day ! Ready to perform your task quickly and efficiently. I have experience in translating texts of different topics. I know English very well, so I will do everything grammatically correctly, I also learn a translator, so I know all the subtles of the translation. Your task can be completed in 1-2 days.
  Let's write, let's discuss all details. I will be happy to collaborate!
  Доброго дня! Готова виконати ваше завдання швидко та якісно. Маю досвід перекладу текстів різної тематики. Відмінно знаю англійськумову, тому зроблю все граматично правильно , також навчаюся перекладача, тому знаю всі тонкощі перекладу. Ваше завдання зможу виконати за 1-2 дні.
  Пишіть, обговоримо усі деталі. Буду рада співпраці!

 18. 4608    237  1   3
  2 days35 USD

  Hello, I was interested in your project. I got to know the material, ready to take a task. Work is performed in the best way. The deadline and cost of the entire project is indicated in the application. Write to me :)
  Здравствуйте, заинтересовал ваш проект. С материалом ознакомился, готов взяться за задание. Работу выполним в лучшем виде. Срок и стоимость выполнения всего проекта указаны в заявке. Пишите:)

 19. 5321    320  1   3
  5 days35 USD

  Good evening !
  I was very interested in your project.
  I offer a professional translator. Quality and literacy are guaranteed (translation is always suitable for carriers).
  Experience in work over 8 years. The task is understood.
  All detailed information about me in the profile (Portfolio, summary, reviews).
  Always in contact.
  I will be happy to collaborate!
  Доброго вечора!
  Дуже зацікавив Ваш проєкт.
  Пропоную свої послуги професійного перекладача. Якість та грамотність виконання гарантую (переклад завжди адаптую для носіїв).
  Досвід роботи понад 8 років. Завдання зрозуміла.
  Уся докладна інформація про мене у профілі (Портфоліо, резюме, відгуки).
  Завжди на зв'язку.
  Буду рада співпраці!

 20. 1250    52  3
  2 days25 USD

  Hello to you! You know what you need and are ready to help.
  Details must be discussed.

  I will be happy to cooperate!
  Привіт! Зрозумів, що Вам потрібно та готовий допомогти.
  Деталі обов'язково обговоримо.

  Буду радий співпраці!

 21. 399    14  0
  2 days25 USD

  Good day ! I am pleased to take your task. My level of English C1, the translation will be ready in 1-2 days.
  I will be happy to collaborate!
  Доброго дня! З задоволенням візьмусь за ваше завдання. Мій рівень англійської С1, переклад буде готовий за 1-2 дні.
  Буду рада співпраці!

 22. 1861    77  0
  5 days239 USD

  Hello to you!I am a copywriter and editor: I create texts for business in Russian and English.My level of English: Advanced.I write texts and articles in blogs, make native, readable translations, work on websites and landings in English.I have a FOP, we can make a deal in white.Cost of work: from $15/1000 characters.Some of the works:
  - Article in English for Medium: The Ugly design trend in 2021: https://newday-agency.medium.com/the-ugly-design-movement-why-is-it-so-popular-in-2021-bf25d12a4bc9
  - Texts for the pages of the site, articles for the blog SmurfStore - sales of gaming skins and accounts: https://smurfstore.co/
  - Writing and translating the CloudOffice website into English - software development for storage, purchases and sales: https://www.cloudoffice.se/en/
  - SEO article for the medical site “What is Valium”: https://www.drugs.com/valium.html
  - Article in English for the blog Innoventiva: https://freelancehunt.com/showcase/work/statya-na-angliyskom-dlya-bloga-innoventiva/479347.html
  - Text for English Routome General: https://freelancehunt.com/showcase/work/kopirayt-dlya-angliyskogo-lendinga-routome-general/479387.html
  More work here: Behance

  Let’s talk about your project on the slope or in the ls: I’ll learn the details of the task and find out how it’s best to solve.
  Здравствуйте!

  Я копирайтер и редактор: создаю тексты для бизнеса на русском и английском языках. Мой уровень английского: advanced. Пишу тексты и статьи в блоги, делаю нативные, легко читаемые переводы, работаю над сайтами и лендингами на английском языке.

  У меня есть ФОП, можем оформить сделку по-белому.
  Стоимость работы: от 15$/1000 знаков.

  Некоторые работы:
  - Статья на английском для Medium: The Ugly design trend in 2021: https://newday-agency.medium.com/the-ugly-design-movement-why-is-it-so-popular-in-2021-bf25d12a4bc9
  - Тексты для страниц сайта, статьи для блога SmurfStore - продажа игровых скинов и аккаунтов: https://smurfstore.co/
  - Написание текста и перевод сайта CloudOffice на английский - разработка софта для склада, закупок и продаж: https://www.cloudoffice.se/en/
  - SEO-статья для медицинского сайта «What is Valium»: https://www.drugs.com/valium.html
  - Статья на английском для блога Innoventiva: https://freelancehunt.com/showcase/work/statya-na-angliyskom-dlya-bloga-innoventiva/479347.html
  - Текст для английского лендинга Routome General: https://freelancehunt.com/showcase/work/kopirayt-dlya-angliyskogo-lendinga-routome-general/479387.html
  Больше работ здесь: Behance

  Давайте поговорим о вашем проекте на созвоне или в лс: узнаю подробности задачи и придумаю, как ее лучше всего решить.

 23. 303    1  0
  3 days23 USD

  Good day .
  I met with the text.
  Ready to fulfill your order.
  I have experience in this field, so I will do everything quickly and efficiently.
  I will be happy to cooperate.
  Доброго дня.
  Ознайомилася з текстом.
  Готова виконати ваше замовлення.
  Маю досвід в даній сфері, тому виконаю все швидко та якісно.
  Буду рада співпраці.

 24. 1381    17  0
  1 day33 USD

  Good day !
  Ready to perform the translation of the aforementioned document into English.
  A graduate English translator with many years of experience in written translations.
  I have a lot of positive feedback and constant satisfied customers.

  The price and deadlines are indicated, ready to make a test translation of one page so that you can evaluate the quality.

  Let me write, I’m glad to work together!
  Доброго дня!
  Готова виконати переклад вищезазначеного документу на англійську мову.
  Дипломований перекладач англійської з багаторічним досвідом у письмових перекладах.
  Маю багато позитивних відгуків і постійних задоволених клієнтів.

  Ціну і терміни виконання вказала, готова зробити тестово переклад однієї сторінки, щоб ви оцінили якість.

  Пишіть, буду рада співпраці!

 25. 1776    68  0
  1 day33 USD

  Welcome to!
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message.
  Вітаю!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення.

 26. 505    2  0
  1 day31 USD

  Good day Jacob. I am pleased to fulfill your order.

  I am a professional copywriter, I work mostly with English-speaking customers. I will easily translate your text.

  He played in World of Tanks for more than two years. Well familiar with mechanics, it was good to be)

  I will make a quality translation in 1 day, 1250 UAH

  I am in contact.
  Добрий день, Якове. Із задоволенням виконаю ваше замовлення.

  Я - професійний копірайтер, працюю переважно з англомовними клієнтами. З легкістю перекладу ваш текст.

  Раніше понад два роки грав у World of Tanks. Добре знайомий з механікою, були хороші стати)

  Зроблю якісний переклад за 1 день, 1250 грн

  Звертайтеся, я на зв'язку

 27. 425    15  0
  3 days25 USD

  Good day !
  Ready to quickly and efficiently translate the text.
  Graduate translator, work experience - 5 years.
  Go back, I'll be happy to work together.
  Доброго дня!
  Готова швидко та якісно виконати переклад тексту.
  Дипломований перекладач, досвід роботи - 5 років.
  Звертайтеся, буду рада співпраці.

 28. 120  
  2 days25 USD

  Good day.Ready to help you with the translation quickly and quality in two days!!I will be happy to work with you!!The price is 1000 UAH.
  Доброго дня.Готова допомогти Вам з перекладом швидко та якісно за два дні!!!Буду рада співпраці з Вами!!!Ціна 1000 грн.

 29. 152  
  1 day23 USD

  Good day . I understand your task. Ready to perform quickly and efficiently. I will be happy with our cooperation.
  Добрий день. Зрозуміла ваше завдання. Готова виконати швидко і якісно. Буду рада нашій співпраці.

 30. 312    1  1
  2 days26 USD

  Good morning, I carry the English language( native), English, I have practical experience in the field of translation, I know the essence of work from the middle, manual translation is not machine, before submitting the text I check with SEO-analysis services. The price is lower than the market, I get a portfolio. I am pleased to discuss the details of cooperation.
  Доброго дня, я носій української мови( рідна), англійська просунлта, маю практичний досвід в сфері перекладу, знаю суть роботи з середини, переклад ручний не машинний, перед здачею текст перевіряю сервісами SEO-аналізу. Ціна нижча ринкової, набиваю портфолію. Рада обговорити деталі співпраці.

 31. 242  
  1 day8 USD

  Good day, ready to do this work quickly and well.
  I speak English at B2 level.
  добрий день, готова виконати цю роботу швидко та якісно
  володію англійською мовою на рівні В2

 32. 885    22  1
  1 day13 USD

  You are ready to do your work quickly and efficiently. There is experience in this field. I will do all the work at your price. I will be happy to cooperate with you.
  Здравствуйте, готов сделать всю вашу работу качественно и быстро. Есть опыт работы в данной сфере. Всю работу сделаю за вашу цену. Буду рад сотрудничеству с вами.

 33. 2240    99  3   1
  1 day33 USD

  Welcome to. Ready to help with translation. I will be happy to collaborate!!The !
  Вітаю. Готова допомогти з перекладом. Буду рада співпраці!!!

 34. 867    20  0
  2 days38 USD

  The level of English is C-1. I have a lot of experience in translation (examples can be sent to personal messages). Quality is guaranteed. I will be happy to cooperate!
  Здравствуйте, уровень английского C-1. Имею большой опыт в переводе ( примеры могу прислать в личные сообщения). За качество гарантирую. Буду рад сотрудничеству!

 35. 1113    55  1
  1 day33 USD

  Good morning, I am engaged in translations of documents, texts for games news, files, to English level C2, with the file familiarized, for 1300 I will do until the end of the working day
  Доброго дня, займаюся перекладами документів, текстів для ігор новин, файлів, на англійську рівня С2, з файлом ознайомився, за 1300 зроблю до кінця робочого дня

 36. 2301    10  1
  1 day63 USD

  Good day
  I am engaged in copywriting/reriting/translation of texts for more than two years in different languages (rus, ukra, English)
  I'll get 2500 rupees and I'll get it tomorrow.
  If necessary, I can now, but it will cost 3,000.
  Ready to hear your proposals.
  Добрый день
  Занимаюсь копирайтингом/рерайтом/переводами текстов более двух лет на разных языках (рус, укр, англ)
  За весь обьем возьму 2500 гривен, смогу выполнить хоть завтра
  Если нужно могу и сегодня, но будет стоить 3000
  Готов услышать ваши предложения

 37. 2560    177  1   2
  3 days69 USD

  Congratulations, Dear Mr. Jacob.
  I am glad to work with you.
  Translate quickly and efficiently.

  Thank you for your choice.
  Вітаю, шановний пане Якове.
  Радо попрацюю з вами.
  Перекладу швидко й якісно.

  Дякую за ваш вибір.

 38. 208    1  0
  2 days6 USD

  Good morning, I was interested in your offer. I'm ready to do this in 1-2 days, I have a level of English B2, I'm translating without a translator.
  Доброго дня, мене зацікавила ваша пропозиція. Готова зробити це за 1-2 дні, маю рівкнь англійсбкої B2, перекладаю без перекладача.

 39. 23 more hidden bids
  2 more hidden bids

Current freelance projects in the category Text translation

Translate the catalog from English to Russian

need to translate as is - preserving the catalog format for printing. As a result, the catalog should be the same, only in Russian

Text translation ∙ 14 proposals

The text needs to be translated from English to Czech

20 USD

Good day! Need to translate text from English to Czech who speaks the language and can translate, write

Text translation ∙ 10 proposals

I am looking for a translator - Indonesian language

In search of translators to translate texts into Indonesian language. Subject - gambling/gaming business/online casino. It is important that it is a manual translation. All texts will be checked for the use of machine translation.

Text translation ∙ 3 proposals

Transfer and translation of articles

Objective: Transfer English-language articles from the specified website to a designated Notion workspace, ensuring the preservation of all formatting and special elements. After that, it is necessary to translate the articles into two languages: Ukrainian and Russian. Task…

Text translation ∙ 9 proposals

I need a person with knowledge of the German language to translate an article from Russian.

Good evening. There is a 5000-character text in Russian on the topic of finance and online earnings. A high-quality translation of the text into German is needed. Leave your applications and deadlines. Thank you, I am eagerly and urgently waiting!

GermanText translation ∙ 16 proposals

Client
Yakov Studennikov
Ukraine Kharkiv  8  0
Project published
1 year ago
500 views
Labels