Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of the website into UkrainianПереклад сайту українською

Translated200 UAH

Client's feedback on cooperation with Anna Popova

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

About the work of Anna - only positive assessments.
The work is done in time, professionally, quality and at moderate costs.
Communication was very pleasant.

Freelancer's feedback on cooperation with Oksana Klimchyk

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

The collaboration with Oxana left a pleasant impression.
Interesting work and timely payment. I hope we will work again!

Anna Popova

The client does not want to make a prepayment? Payment via Safe help avoid possible fraud.
 1. 1010    49  1
  Winning proposal3 days200 UAH

  I propose cooperation.
  The detailed information has been sent to you in a personal message.
  Пропоную співпрацю.
  Детальну інформацію надіслала Вам у особистому повідомленні.

 2. 522    32  0
  3 days15 UAH

  Good afternoon, ready to work together.
  The price is 15 UAH for 1000 symbols.

  Sooner or later in his life, each person can get over and over with complex life situations, with misunderstandings and suffering, when in different circumstances it becomes impossible to meet the demands of society, culture or just close people, a serious gap between desires and possibilities is revealed, life can become intolerant, losing colors and senses. It happens to encounter or live with the emptiness that seems impossible to fill, with loneliness, with the misunderstanding of yourself, the world and your city in it.
  In this case, referring to psychoanalysis can become a decision that will help to resolve and deal with what is happening.”
  Добрый вечер, готова сотрудничать.
  Цена 15 грн за 1000 символов.

  Рано чи пізно у своєму житті кожна людина може зіштовхнутися віч-на-віч із складними життєвими ситуаціями, з нерозумінням і стражданням, коли в різних обставинах стає неможливим відповідати вимогам соціуму, культури або просто близьких людей, виявляється серйозний розрив між бажаннями та можливостями, життя може стати нестерпним, втратити фарби та сенси. Трапляється зустрітися або жити з порожнечею, яку здається неможливо заповнити, з самотністю, з нерозумінням себе, світу та свого міста в ньому.
  У цьому випадку звернення до психоаналітика може стати тим рішенням, яке допоможе розібратися і впоратися з тим, що відбувається."

 3. 282    1  0
  3 days5 UAH

  5 to 10 UAH for 1000 UAH.
  Details in LS
  5-10 грн за 1000 збп.
  деталі в ЛС

 4. 790    81  0
  3 days20 UAH

  Good day ! I offer my services in translation.

  I send the test to the private.
  Доброго дня! Пропоную свої послуги у перекладі.

  Тестовий уривок відправляю у приват.

 5. 532    6  0
  5 days55 UAH

  Good day !
  Let you offer your services. I have a profile education, as well as experience in translation, including in Ukrainian about five years. The time of execution is approximately, maybe I will get to it earlier. The price is indicated for the author page - 1800 characters with fractions.
  Here is the translation of the text:
  Sooner or later, anyone can face life difficulties, misunderstandings and suffering, when under different circumstances there is no possibility to meet the demands of society, culture, or simply close people, when it becomes clear which gap lies between desires and possibilities. Life can become unbearable, losing any color and meaning. There is, a person faces or lives with the emptiness that seems impossible to fill, with loneliness, misunderstanding of himself, the world and his place in it.
  In such cases, seeking psychoanalysis is a solution that can help understand what’s happening and manage the situation.”
  I hope for fruitful cooperation!
  Доброго дня!
  Дозвольте вам запропонувати свої послуги. Маю профільну освіту, а також досвід перекладу в тому числі і українською близько п'яти років. Термін виконання наводжу приблизно, можливо впораюся і раніше. Ціну вказано за авторську сторінку - 1800 знаків з пробілами.
  Ось переклад тестового тексту:
  "Рано чи пізно, будь-кого можуть спіткати життєві труднощі, нерозумінням та стражданнями, коли за різних обставин немає можливості відповідати вимогам соціуму, культури, або просто близьких людей, коли стає зрозуміло яка прірва лежить між бажаннями та можливостями. Життя може стати нестерпним, втратити всякий колір та сенс. Буває, людина стикається або живе з порожнечою, яку, як здається, неможливо заповнити, з самотністю, нерозумінням себе, світу і свого місця у ньому.
  У таких випадках звернутися до психоаналітика - це рішення, що може допомогти розібратися у тому, що відбувається, та опанувати ситуацію."
  Сподіваюся на плідну співпрацю!

 6. 4372
   190  0

  3 days28 UAH

  Please contact us, the cost of the work is indicated for 1800 pcs.

  In the life of any person, sooner or later, complicated life situations, misunderstandings and suffering can occur, when under different circumstances it is impossible to respond to the questions of society, culture or simply close people, when a serious gap between desires and possibilities is manifested, life can become intolerant, losing color and content, and the person remains with these problems ever and ever. Sometimes it falls to meet or live in the emptiness that seems impossible to fill, with loneliness, with the misunderstanding of yourself, the world and your place in it.
  Return to psychoanalysis in such a situation can become such a decision that will help to resolve and cope with what is happening.
  звертайтесь обговоримо, вартість роботи вказано за 1800 ззп.

  В житті будь-якої людини рано чи пізно можуть трапитись складні життєві ситуації, нерозуміння і страждання, коли за різних обставин неможливо відповісти на запити соціуму, культури чи просто близьких людей, коли проявляється серйозна прірва між бажаннями і можливостями, життя може стати нестерпним, втратити фарби та зміст, а людина залишається з цими проблемами віч-на-віч. Часом випадає зустрітися або жити в порожнечі, яку, здається, неможливо наповнити, з самотністю, з нерозумінням себе, світу і свого місця в ньому.
  Звернення до психоаналітика у такій ситуації може стати таким рішенням, яке допоможе розібратися і впоратися з тим, що відбувається.

 7. 952    122  0   1
  1 day15 UAH

  I will be happy to cooperate!
  Education is a translator. You can see more detailed information in my profile.
  The cost is 15 UAH/1000 Sbp. The original text.
  I send the translation to personal messages.
  Буду рада сотрудничеству!
  По образованию - переводчик. Более детальную информацию можете посмотреть в моем профиле.
  Стоимость 15 грн/1000 сбп. оригинального текста.
  Перевод отрывка отправляю в личные сообщения.

 8. 21  
  3 days
 9. 536    24  1
  1 day

  Hello to you. The Zaporozhya. She graduated from a philosophical high school with an emphasis on English (+ business English). and literature). I don’t go back, I’m using it in practice. I participate in various competitions and projects with the application of the English language, the exchange program, literary competitions of poetry and prose. I am far from the last places.
  I have knowledge quite diverse, so I can easily work, both with artistic and scientific articles (publications).
  Polyglot myself quietly, so it is clear that with the native language the philologist will not have problems (if this is not the case - he is not a philologist).
  In terms of the psychological topic, I had to design a program-methodic related to the color gamma and the psyche. preferences of children. Scientific work of the Department of Biology and Chemistry.
  I make in 24 hours max, the price is contractual. If you agree, please notify me.
  Здравствуйте. Запорожжье. Окончила филологическую гимназию с упором на англ язык (+ бизнес англ. и литература). Задних не пасла, теперь применяю это на практике. Участвую в разнообразных конкурсах и проектах с применением англ языка, программе обмена., литературных соревнованиях поэтики и прозы. И занимаю далеко не последние места.
  Знания имею довольно разносторонние, поэтому легко работаю, как с художественными, так и с научными статьями (публикациями).
  Полиглотю себе тихонько, тому зрозуміло, що з рідною мовою філолог проблем не матиме (якщо це не так - він не філолог).
  Насчёт психологической тематки, мне приходилось проектировать программу-методику, связанную с цветовой гаммой и псих. предпочтений детей. И научную работу отделения биологии и химии.
  Выполняю за 24 часа макс , цена - договорная. Если вы согласны - уведомите, пожалуйста.

 10. 327    7  0
  3 days20 UAH

  Examples - in PP
  The price of 1000 sign bp
  Тестовий уривок - в ПП
  Вартість за 1000 знаків бп

 1. proposal withdrawn
 • Anastasiya Zaytseva
  11 March 2015, 18:10 |

  Если хотите увидеть перевод каждого претендента, то скройте ставки 🙂