Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

You need to translate the names of goods from English to Ukrainian.

Translated

 1. 4070
   153  1

  1 day5 USD

  Good day .
  I work with the translation of text in different formats.
  Translated pages, books, descriptions, etc.
  I will be happy to cooperate.
  Quality and speed is guaranteed.
  Добрий день.
  Працюю з перекладом текстів різного формату.
  Переклала сайти, книги, описи і т.д.
  Буду рада співпраці.
  Якість, та оперативність гарантую.

 2. 144  
  2 days51 USD

  Good day . Ready to take the order and perform it properly.
  Добрий день . Готова взяти замовлення та виконати його якісно .

 3. 70  
  1 day76 USD

  Ready to perform the work quickly and well. Philologist, teacher of the Ukrainian language.
  Готова швидко та якісно виконати роботу. Філолог, викладач української мови.

 4. 300  
  3 days25 USD

  Hello to you! We are ready to discuss details of the order with you and agree on convenient and beneficial conditions for you.

  thank you
  Привіт! Готовий обговорити з Вами подробиці замовлення та домовитися про зручні та вигідні умови для Вас.

  Дякую

 5. 133  
  2 days25 USD

  Good morning, ready to start right now. Other details in personal communication.
  Доброго дня, готова розпочати прямо зараз. Інші деталі при особистому спілкуванні.

 6. 456    4  0
  2 days63 USD

  Good day !
  I can help with your task. I have a higher philosophical education (English and Ukrainian languages), so I will quickly and efficiently fulfill my task.
  Добрий день!
  Я можу допомогти з вашим завданням. Маю вищу філологічну освіту (англійська та українська мови), тому швидко та якісно виконаю завдання.

 7. 280    3  0
  4 days51 USD

  Good day ! Ready to perform quality translation, level of language B2.
  Ready for further cooperation.
  Доброго дня! Готовий виконати якісний переклад, рівень мови В2.
  Готовий також до подальшої співпраці.

 8. 297  
  2 days51 USD

  Welcome, your proposal was interested, the text was read ready to begin right now. I am studying at KNLU at the translator’s faculty, I have a level of knowledge of C1, so the quality of the translation is guaranteed. I will perform my task quickly with all the wishes. I am looking forward to cooperation!
  Вітаю, зацікавила ваша пропозиція, з текстом ознайомився готовий приступити прямо зараз. Навчаюся в КНЛУ на факультеті перекладача, маю рівень знання С1, тому якість перекладу гарантую. Завдання виконаю швидко з урахуванням всіх побажань. З нетерпінням чекаю на співпрацю!

 9. 225  
  4 days51 USD

  Good Morning !
  I will be happy to help with this task.
  I am an applied linguist for education, I have experience in IT translations and customer support in the online store.
  Доброго ранку!
  З радістю допоможу з цим завданням.
  Я прикладний лінгвіст за освітою, маю досвід перекладів в IT сфері та підтримці клієнтів інтернет-магазину.

 10. 4689    237  1   3
  2 days114 USD

  Hello, I am interested in your order for the translation of the site. I will be happy to cooperate with you. Would you not be able to send the whole material to translate into the Word or Excel table, or the language files themselves? Maybe you have your own html/php files? In the extreme case, please send a list of all links for translation. Otherwise you will have to either consider a parser, and he has a very high error, or manually.
  Здравствуйте, заинтересовал ваш заказ по переводу сайта. Буду рад сотрудничать с вами. Не могли бы вы прислать весь материал на перевод в Ворде или Эксель таблице, либо сами языковые файлы? Может, у вас есть сами html/php-файлы? На крайний случай пришлите пожалуйста список всех ссылок на перевод. В противном случае придется либо считать парсером, а у него очень высокая погрешность, либо вручную.

 11. 185  
  2 days38 USD

  Good morning, ready to fulfill your order.
  Details can be discussed in private messages.
  Доброго дня, готова виконати ваше замовлення.
  Деталі можемо обсудити в приватних повідомленнях.

 12. 122  
  2 days5 USD

  Good day, I am interested in this, I will be happy to work with you!If you are interested, send a few goods.To see if you like my translation or not.I always do everything in time.
  The price is agreed
  Good day !✅✅🤗
  Добрий день, мене це зацікавило, буду рада співпрацювати з вами!
  Якщо зацікавитесь, надішліть декілька товарів. Щоб подивитись, подобаєтьється вам мій переклад чи ні.
  ✅Завжди роблю усе вчасно
  ✅Ціна договірна
  🤗Гарного дня!

 13. 159  
  2 days51 USD

  Welcome to! Ready for the work. The speed and accuracy of the translation.
  Вітаю! Готова до виконнання роботи. Гарантую швидкість та точність перекладу.

 14. 141  
  7 days30 USD

  Good Morning, English level B2, ready to take for performance
  Добрий день,володію англійською рівнем В2,готова взятись за виконання

 15. 88  
  2 days25 USD

  Good day ! I am pleased to help you with the translation. I have been a translator for about 5 years. He made a lot of different translations. I do it quickly and efficiently.
  Добрий день! З радістю готова допомогти Вам з перекладом. Працюю перекладачем вже близько 5-ти років. Виконувала досить багато різних перекладів. Виконаю якісно та оперативно.

 16. 425    1  0
  1 day25 USD

  Good Morning . Interested in your proposal. I have professional translation experience. Education is a philosopher. Ready to discuss the work details.
  Доброго ранку. Зацікавила Ваша пропозиція. Маю досвід професійного перекладу. За освітою - філолог. Готова обговорити деталі роботи.

 17. 688    27  1   1
  3 days25 USD

  Good night) I have a philosophical education and great experience in translation) I can do this task) Write, discuss details) I will be happy to cooperate)
  Добрий вечір) Маю філологічну освіту та величезний досвід перекладу) Можу виконати це завдання) Пишіть, обговоримо деталі) Буду рада співпраці)

 18. 208  
  2 days37 USD

  Good day ! I have great experience in translation from English to English, translating goods of this category for me will not be difficult. Without a Google Translator, I will do everything well and at the time specified.
  Добрий день! Маю великий досвід в перекладі з англ на укр, перекласти товари даної категорії для мене будет не складно. без гугл перекладача звісно, зроблю все гарно і в зазначений час

 19. 5336    203  0   2
  1 day5 USD

  Great experience in translation of sites, articles, instructions, brochures.
  I have translated for over 15 years. I am one of the top freelance translators.
  It is a language that is capable of expressing your thoughts properly and accurately.
  Only a manual translation. Preservation of format.
  $95 for 1000 signs.
  Portfolio: Freelancehunt
  Великий досвід у перекладі сайтів, статей, інструкцій, брошур.
  Перекладаю більше 15 років. Входжу в топ фрiланс-перекладачів.
  Бездоганна мова, уміння грамотно й точно виражати думки.
  Тільки ручний переклад. Збереження формату.
  95 гривень за 1000 знаків із пробілами.
  Портфоліо: Freelancehunt

 20. 471    4  1
  5 days76 USD

  Hello, I can help, I will do everything quickly and quality, write to ls
  вітаю, я можу допомогти, зроблю все швидко та якісно, пишіть в лс

 21. 1851    49  1
  1 day13 USD

  Здравствуйте, данное задание соответствует моей специализации и я могу выполнить его в короткие сроки и максимально качественно.
  💯 Готова к долгосрочному сотрудничеству 💯
  1 товар - 20 грн
  Уже выполняла перевод на пром юа
  Уровень английского С1
  Буду рада обсудить с вами условия.✔️

 22. 277  
  2 days10 USD

  Вітаю! Зацікавив ваш проект, буду рада допомогти. Навчаюся на перекладача, та маю досвід роботи з перекладами. Вказала приблизні терміни )

 23. 326    1  0
  2 days51 USD

  Good day . I am very pleased to help you with the translation. I am a philosopher for education. Experience in translation - over 10 years. to turn )
  Добрий день. З задоволенням допоможу Вам з перекладом. За освітою я філолог. Досвід перекладу- понад 10 років. Звертайтесь )

 24. 357  
  5 days25 USD

  Good day ! Ready to perform the translation quickly and efficiently. Time and price can be discussed in more detail, after you get acquainted with the text. I have experience working with texts of different styles and different forms: legal documents, medical evidence and cards, websites, art literature and articles of a variety of topics.

  The price for 1800 signs with a breakdown is 85 UAH.
  Добрий день! Готовий виконати переклад швидко і якісно. Час і ціну можна обговорити детальніше, після того як ознайомите із текстом. Маю досвід роботи із текстами різного стилю та різних форм: юридичні документи, медичні довідки і картки, веб-сайти, художня література і статті різноманітної тематики.

  Ціна за 1800 знаків із пробілами - 85 грн.

 25. 768    8  0
  3 days25 USD

  Welcome to!
  Translation of 1000 signs without a breakdown of 50 UAH. So, the work can cost 1000-1500 UAH.
  It can be evaluated more accurately only by having a document.
  Maximum in 3 days.
  Вітаю!
  Переклад 1000 знаків без пробілів 50 грн. Тож, робота може коштувати 1000-1500 грн.
  Можна оцінити точніше лише маючи документ.
  Виконаю максимум за 3 дні.

 26. 128  
  2 days11 USD

  Good day, I’m ready to get to work! I speak English very well, so there is no problem.
  We are waiting for further instructions!
  The price is 300 words.
  Дорого дня, я готова взятися за роботу! Англійською володію чудово, тож проблем бути не має.
  Чекатиму подальших інструкцій!
  Ціна вказана за 300 слів !

 27. 301    1  0
  1 day20 USD

  Good morning, I will do your project quickly, professionally and with pleasure. For more than 10 years in technical translation, I work responsibly and quality, English C1. The price is 0.6 UAH per word. Turn to!
  Доброго дня, зроблю ваш проєкт швидко, професійно і з задоволенням. Більше 10 років у технічному перекладі, працюю відповідально і якісно, англійська С1. Ціна 0,6 грн/слово. Звертайтесь!

 28. 166    2  0
  1 day106 USD

  Good day .
  Ready to perform your task quickly and efficiently.

  Congratulations to Tatiana!
  Доброго дня.
  Готова виконати ваше завдання швидко і якісно.

  З повагою, Тетяна!

 29. 271    1  0
  1 day51 USD

  Welcome to! I am interested in your proposal. I am a philosopher of English language. Experience in work is 10 years. I will be glad to help you. Ask for details in private.
  Вітаю! Цікавить ваша пропозиція. За спеціальністю я філолог англійської мови. Досвід роботи - 10 років. Буду рада вам допомогти. За деталями звертайтесь у приват.

 30. 399    14  0
  2 days25 USD

  Welcome to!
  I am happy to complete your task,my level of English C1, I guarantee a quick and high quality result.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю!
  з задоволенням виконаю ваше завдання,мій рівень англійської С1, гарантую швидкий а якісний результат.
  Буду рада співпраці!

 31. 2362    36  0
  1 day20 USD

  Welcome to! I am ready to work, I have experience in the field of translation. I will perform your task in a clear and responsible manner. Can we discuss details?
  Вітаю! Готова до співпраці, маю досвід у сфері перекладу. Якісно та відповідально виконаю ваше завдання. Можемо обговорити деталі?

 32. 292    4  0
  2 days13 USD

  I work on wisdom, I do work quickly and efficiently.

  I want to note that I have a great experience working in SMM and copywriting!I have been doing great projects from scratch often requiring writing large profile texts. Knowledge of languages, responsibility, courage and creativity I will be happy to help you.

  My advantages are that I am communicable, bullshit, quickly find a way out of any situation and quickly learn.

  I want to say, because of a lot of enthusiasm, I have the opportunity to share insides with you.
  I Study
  Themes of earnings in the field of marketing, cryptocurrency, targeting, arbitration of traffic, dropshipping.To all, I have a creative approach because of the fact that from a little bit she was getting up, she was cooking, and forced and to this day I am improving my skills.
  She managed to work with influencers by setting them targeted advertising.
  I have read a lot of artistic, psychological, motivational and historical literature.I have a good dictionary reserve.
  Працюю на совість ,виконаю роботу швидко та якісно .

  Хочу зазначити що маю великий досвід роботи в SMM та копірайтингу !Вела великі проекти з нуля часто ,що потребували написання великих профільних текстів. Знання мов ,відповідаольності,сміливості та креативності Тож з задоволенням вам допоможу.

  Мої переваги полягають в тому що я комунікабельна ,воротка,швидко знаходжу вихід з любої ситуації і швидко вчуся.

  Хочу сказати ,що через велику кількість захоплень маю можливість ділитися інсайдами з вами .
  Я вивчаю
  теми заробітку в сфері маркетингу ,криптовалюти,таргету,арбітражу трафіка ,дропшипінгу.До всього у мене творчій підхід через те що з малечку вишивала ,шила готувала ,в‘язала і по цей день вдосконалюю свої навички .
  Встигла попрацювати з інфлюенсерами налаштувавши їм таргетована рекламу .
  Прочитала багато художньої,психологічної ,мотиваційної та історичної літератури .Маю хороший словниковий запас .

 33. 136  
  2 days38 USD

  Good evening !
  I am pleased to help you with the translation of the name of the product and the editing)
  The speed of work depends on the number of goods.
  Доброго вечора!
  З радістю допоможу Вам з перекладом назв товарів та редагуванням)
  Швидкість роботи залежить від кількості товарів.

 34. 409    2  0
  2 days5 USD

  Good afternoon. I am an English language translator. Ready to fulfill the order. Write it.
  Доброго вечора. Я - дипломований перекладач англійської мови. Готова виконати замовлення. Пишіть.

 35. 229    1  0
  1 day13 USD

  Good morning, I have experience working with translation, so I will perform your task clearly and quality.
  All the nuances, and the design of the goods, will be discussed with you.
  I will be very happy to work with you!
  Доброго дня, маю досвід роботи з перекладом, тому виконаю Ваше завдання чітко та якісно.
  Всі нюанси, та саме оформлення товарів обговоримо разом з Вами.
  Буду дуже рада співпраці з Вами!

 36. 523    8  0
  1 day23 USD

  Good afternoon, ready to try! I guarantee quick feedback and accurate translation.
  Доброго вечора, готова спробувати! Гарантую швидкий зворотній зв'язок та точний переклад.

 37. 196  
  2 days25 USD

  Good day ! Ready to work with you. Translator, 2 years experience
  Добрий день! Готова з вами працювати. Перекладач за освітою, досвід 2 роки

 38. 285    1  0
  1 day76 USD

  Welcome to. I work as a translator and editor in an online edition (link to the site I can edit in person). I will do your task quickly and efficiently.
  Вітаю. Працюю перекладачем та редактором в онлайн-виданні (посилання на сайт можу віправити в особисті). Виконаю Ваше завдання швидко та якісно!

 39. 302    4  0
  3 days51 USD

  Good evening !I am engaged in professional translations of marketing products (presentations, product descriptions, names as well).level C1.I will be happy to help.😊
  Доброго вечора!
  Займаюся професійно перекладами маркетингових продуктів(презентацій,описів товару,назв також).
  Рівень C1.
  Тому буду рада допомогти 😊

 40. 969    62  0
  1 day5 USD

  Welcome to!
  I will perform the translation quickly and efficiently.
  6 years in the translation of texts of various topics.
  The level of English is C2 (proficiency).
  Ukrainian language is genuine, literacy guaranteed.
  After the translation, I make a reading and correction.
  You can see the comments about me on the page.
  I can start right now.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю!
  Залюбки виконаю переклад якісно та швидко.
  6 років у перекладі текстів різноманітних тематик.
  Рівень англійської – С2 (proficiency).
  Українська – рідна, грамотність гарантую.
  Після перекладу здійснюю вичитку та коректуру.
  Відгуки про мене можна побачити на сторінці.
  Можу розпочати вже зараз.
  Буду рада співпраці!

 41. 264  
  2 days25 USD

  I have experience in translating sports goods, translating manually, not through Google. Go to the pp.)
  Маю досвід перекладу спортивних товарів , переклад вручну , а не через гугл . Звертайтеся в пп))

 42. 257    1  1
  1 day25 USD

  Good afternoon, ready to perform your task quickly and efficiently.
  Доброго вечора, готова швидко та якісно виконати Ваше завдання

 43. 1120    45  0
  5 days13 USD

  Welcome to. I will make a good quality translation for you with all the requirements, only a manual translation that is easy and easy to read. to turn. 20 examples will be made free of charge as a test.
  Вітаю. Зроблю для вас якісний переклад товарів з урахуванням усіх вимог, тільки ручний переклад, який легко і зрозуміло читати. Звертайтесь. 20 прикладів зроблю безкоштовно у якості тестового.

 44. 2655    124  0
  6 days51 USD

  Good day !
  Level of English is C1. I am a professional translator.
  I know the subject well, there will be no problems with the translation. I translate properly and well.
  The price for 1000 such goods is 2000 UAH.
  Go back, I'll be happy to work together.
  Доброго дня!
  Рівень англійської - С1. Професійно займаюся перекладами.
  Тематику добре знаю, з перекладом проблем не буде. Перекладу якісно і грамотно.
  Ціна за 1000 таких товарів - 2000 грн.
  Звертайтеся, буду рада співпраці.

 45. 1023    40  0   1
  1 day76 USD

  Good afternoon. Ready to execute your order. Details can be discussed in private.
  Доброго вечора. Готовий спробувати виконати Ваше замовлення. Подробиці можемо обговорити в приваті.

 46. 13 more hidden bids
 • Ganna L.
  21 October 2023, 0:32 |

  Вітаю
  У якому форматі будуть надані назви товарів?

 • Yura K.
  21 October 2023, 18:11 |

  Вітаю. В Excel або CSV. Як зручніше.

Current freelance projects in the category English

Book Kindle version

101 USD

I need to create 5 books to launch my project on Amazon. I need assistants. Also, if this project is successful, I will launch 2 more projects.

EnglishText editing and proofreading ∙ 9 proposals

Proofreader for website in English

Good day, There is a Ukrainian and English version of the website. It is necessary to compare the pages of both sites for consistency of lexical content and correct any discrepancies (if necessary, translate). Examples of pages:…

EnglishText editing and proofreading ∙ 8 proposals

Translate the website into English.

Good day! The entire site needs to be translated into English. The site itself - https://designe-r.in.ua/ The site is made on wordpress Please offer your terms

JavaScriptEnglish ∙ 16 proposals

Translation of the text: ``` Translation of the manual on pathological physiology

To work, a specialist in translations into English in the medical field is required. Quality translation is needed, will be checked in a medical institution.

English ∙ 21 proposals

Translate website pages from Ukrainian to English.

Hello everyone! I need a high-quality translation of the website from Ukrainian to English. Currently, the translation is done through a translator, so there are many spelling mistakes accordingly. I attach links where a full translation of information needs to be done.…

EnglishText translation ∙ 22 proposals

Client
Yura K.
Ukraine Zhitomir  17  0
Project published
6 months 1 day ago
538 views