Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

It is necessary to translate the text from Russian to Ukrainian.Необхідно перевести текст з російської на українську.

Translated200 UAH

Client's feedback on cooperation with Anastasiia Petrova

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

Great, responsible execution.

Freelancer's feedback on cooperation with Roman Gapko

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

Thank you for work! I liked the task, the timely payment. Turn on again!

Anastasiia Petrova | Safe Safe

 1. 724    30  0
  1 day200 UAH

  I am a translator, I am from Ukraine and I am ready to start my work!
  Добрый день, являюсь переводчиком, сам из Украины и готов уже приступать к работе!

 2. 591    2  0
  1 day200 UAH

  Hello to you!

  I have already done such tasks.
  I will do it in time, ready to start right now.
  Write, I work to the last direction.
  You can see my portfolio in my profile:
  HTTPS://freelancehunt.com/ua/freelancer/david_myalo.html#portfolio
  Привет!

  Я уже делал подобные задачи.
  Сделаю в сроки, готов приступить прямо сейчас.
  Пишите, работаю до последней правки.
  Портфолио можете посмотреть в Моем профиле:
  https://freelancehunt.com/ua/freelancer/david_myalo.html#portfolio

 3. 518    4  0
  1 day200 UAH

  Russian and Ukrainian - native languages ) I will do everything in the best form , write in personal message )
  Російська та українська - рідні мови ) зроблю все у найкращому вигляді , пишіть у особисті повідомлення )

 4. proposal concealed by freelancer
 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1996    67  0
  1 day200 UAH

  Good day !

  I graduated from the University of Philosophy, Ukrainian language and literature. I have experience in translating texts on different topics.

  Examples and examples are in the profile.

  Let’s discuss the details of cooperation!
  Добрий день!

  Я закінчила ВНЗ за напрямом філолог, українська мова та література. Маю досвід перекладу текстів на різні теми.

  Відгуки та приклади є у профілі.

  Давайте обговоримо деталі співпраці!

 7. 1452    18  0
  1 day200 UAH

  Good luck, Mr. Romney!

  Press the text.
  Humanitarian education, graduated from postgraduate.

  Congratulations, Ivan
  Доброго здоров'я, пане Романе!

  Надсилайте текст.
  Гуманітарна освіта, закінчив аспірантуру.

  З повагою, Іван

 8. 264  
  1 day200 UAH

  Good day, I will quickly and efficiently translate the text to you in a minimum time. I will be happy to help.
  Добрий день , швидко та якісно перекладу вам текст у мінімальні терміни . Буду рада допомогти

 9. 194  
  1 day450 UAH

  Good day ! Ready to take your task. I have experience in translation. Ukrainian philosopher for education. I look forward to your answer!
  Добрий день! Готова взятись за ваше завдання. Маю досвід перекладу. Український філолог за освітою. Чекаю на вашу відповідь!

 10. proposal concealed by freelancer
 11. proposal concealed by freelancer
 12.  freelancer isn't working in the service any longer
 13. 367    2  0
  1 day200 UAH

  Good day, I will be happy to finish, will be ready in the shortest time.
  Доброго дня, буду рада виконати, буде готово в найкоротші терміни

 14. 1159    32  0
  1 day200 UAH

  Good day !
  I'm constantly working with translations (revisions in the profile)
  I teach Ukrainian.
  I do a quick and efficient translation.
  I am waiting in personal.
  Доброго дня!
  Постійно займаюсь перекладами ( відгуки у профілі)
  Викладаю українську.
  Виконаю швидко і якісно переклад.
  Чекаю в особистих.

 15. 488    22  2
  1 day200 UAH

  Good night.I think you should contact me, I am a philosopher. I have great experience in writing works, a teacher of Ukrainian language, I will form work according to the requirements: compliance with all the orphographic and punctual rules of writing. I’m ready to start – I’m going to perform my tasks quality and professionally.I’m happy to work together.
  Добрий вечір.Думаю,що Вам варто звернутися до мене,адже я філолог. Маю великий досвід у написанні робіт, вчитель української мови,оформлю роботу відповідно до вимог :дотримання всіх орфографічних і пунктуаційних правил написання..Деталі обговоримо. Готова розпочати - виконаю завдання якісно і професійно.Буду рада співпраці.

 16. 1682
   33  0

  1 day200 UAH

  Congratulations to Roman,
  Ready to do today. Download, please, the link to get acquainted
  I will be happy to collaborate, please contact us!
  Вітаю, Романе,
  Готова виконати сьогодні. Скиньте, будь-ласка, посилання для ознайомлення
  Буду рада співробітництву, звертайтеся!

  Looking forward to hearing from you!

 17. 147  
  1 day200 UAH

  Good day . I speak both languages at a professional level. Ready now to get to work and perform your order quickly and quality.
  Добрий день. Володію обома мовами на професійному рівні. Готова зараз же взятися до роботи та виконати ваше замовлення швидко та якісно.

 18. 337    9  0
  1 day200 UAH

  I do translation quickly and efficiently. I have a philosophical education and a great experience in writing, editing and translating texts of a variety of topics.
  Виконаю переклад якісно і швидко. Маю філологічну освіту й великий досвід написання, редагування і перекладу текстів різноманітної тематики.

 19. proposal concealed by freelancer
 20. 201    3  0
  1 day200 UAH

  I have a higher philosophical education. I know Russian and Ukrainian languages. I work very quickly.
  Маю вищу філологічну освіту. В ідеалі знаю українську та російську мови. Працюю дуже швидко.

 21. 377    5  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! It is ready to provide quality translation without lexical, grammar and therefore a lot of orphographic errors. I am a philologist of the Ukrainian language, a editor of educational editions, I have experience working with texts of various styles and themes. I will be happy to help you, a good evening!
  Вітаю! Готова надати якісний переклад без лексичних, граматичних і тим паче орфографічних помилок. Я філолог української мови, за фахом - редактор освітніх видань, маю досвід роботи з текстами різноманітних стилів і тематик. Буду рада Вам допомогти, зичу гарного вечора!

 22. 657    33  5   1
  1 day200 UAH

  He is ready to complete the task quickly. Ukrainian is native.
  I will be happy to cooperate.
  Вітаю, готова швидко виконати завдання. Українська рідна.
  Буду рада співпраці.

 23. 276    4  1
  1 day200 UAH

  Welcome, just another candidate to perform. I'll make a good translation and you'll be happy. A good evening.
  Вітаю, просто ще один кандидат на виконання. Зроблю гарний переклад, будете задоволені. Гарного вечора.

 24. 254  
  1 day200 UAH

  Good day
  I speak Ukrainian and Russian languages. You are ready to complete the task immediately. I will make a good translation in the shortest time.

  Good day
  I speak Russian and Ukrainian languages. Ready to perform the task immediately. I will make a good translation in the shortest time.
  Добрый день
  Свободно владею украинским и русским языками. Готова сразу же приступить к выполнению задания. Сделаю качественный перевод в кратчайшие сроки.

  Доброго дня
  Вільно володію українською та російською мовами. Готова відразу приступити до виконання завдання. Зроблю якісний переклад у найкоротші терміни.

 25. 451

  2 days200 UAH

  Good day !
  We are pleased to help you.
  The price is from 100 UAH to 1000 UAH.
  Please specify the mail where I can send our brief.
  I will then be able to note the final price and deadlines.
  Добрий день!
  Із радістю Вам допоможемо.
  Вартість орієнтовно від 100 грн за 1000 збп.
  Уточніть будь ласка мейл куди можу надіслати наш бриф,
  потім зможу озвучити остаточну вартість та терміни.

 26. proposal concealed by freelancer
 27. 489    32  3   1
  1 day200 UAH

  Good evening ! I do it for hours. I know both languages and work with them.
  Доброго вечора! Виконаю протягом години. Відмінно володію обома мовами та працюю з ними.

 28. 5809    231  1   3
  1 day200 UAH

  Hello, I was interested in your order. Ready to take it under your conditions. Time and cost are perfectly suitable. Let’s write, we’ll be happy to collaborate :)
  Здравствуйте, заинтересовал ваш заказ. Готовы взяться за него на ваших условиях. Срок и стоимость вполне подходят. Пишите, будем рады сотрудничеству:)

 29. 606    3  0
  1 day200 UAH

  I have great knowledge of Ukrainian and Russian languages. I do not only translate general texts, but also legal documents.
  Відмінно володію українською та російською мовами. Чудово перекладаю не тільки загальні тексти, але і юридичні документи.

 30. 156  
  1 day200 UAH

  Good day, I will do my work properly and timely. Journalist with Experience
  Добрий день, виконаю роботу якісно та вчасно. Журналіст з досвідом

 31. 596    6  0
  1 day200 UAH

  Welcome to! My name is Natalie. I have been translating for 5 years. Russian is advanced, Russian is advanced. I have rich experience with a variety of topics and styles. Please contact me.
  Вітаю! Мене звуть Наталя. Перекладами займаюсь 5 років. Українська рідна, російська просунута. Маю багатий досвід із різноманітними тематиками та стилями. Будь ласка, звертайтесь.

 32. proposal concealed by freelancer
 33. proposal concealed by freelancer
 34. 660
   13  1

  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I will quickly make a professional translation. I can get to work immediately.
  Вітаю!
  Швидко зроблю професійний переклад. Можу відразу приступити до роботи.

 35. 316  
  1 day200 UAH

  Without any problems, contact me. I am pleased to help solve this issue.
  Без проблем, звертайтеся. З радістю допоможу в вирішенні цього питання

 36. 486    10  0
  1 day200 UAH

  Good afternoon.Liberty in Ukrainian and Russian languages, philologist for education. Reviews of similar projects in the profile. I am happy to perform the translation for you. to turn.
  Доброго вечора.Вільноиволодію українською і російською мовами, філолог за освітою. Відгуки по схожим проектам в профілі. З радістю виконаю для вас переклад. Звертайтесь.

 37. 535  
  1 day200 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project.
  Ready to translate the text from Russian to Ukrainian.
  It is good to start work right now.
  I perform a good translation of the text with all the requirements.
  Russian and Ukrainian languages are the native.
  Доброго дня, зацікавив ваш проект.
  Готовий перекласти текст з російської на українську мову.
  Згоден розпочати роботу прямо зараз.
  Виконаю якісний переклад тексту з дотриманням усіх вимог.
  Російська та українська мови - носій.

 38. proposal concealed by freelancer
 39. proposal concealed by freelancer
 40. 942    59  0
  1 day200 UAH

  Welcome to Romane!
  I will perform the translation quickly and efficiently.
  5 years in the translation of texts of various topics.
  Ukrainian and Russian are familiar, literacy is guaranteed.
  After the translation, I make a reading and correction.
  You can see the comments about me on the page.
  $200 for the whole work.
  I can start right now.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю, Романе!
  Залюбки виконаю переклад якісно та швидко.
  5 років у перекладі текстів різноманітних тематик.
  Українська та російська – рідні, грамотність гарантую.
  Після перекладу здійснюю вичитку та коректуру.
  Відгуки про мене можна побачити на сторінці.
  200 грн за всю роботу.
  Можу розпочати вже зараз.
  Буду рада співпраці!

 41. proposal concealed by freelancer
 42. 471    7  0
  2 days200 UAH

  Welcome to!
  There is experience in translation.
  I do technical and literary translations.
  I do your task.
  Вітаю!
  Є досвід у перекладі.
  Здійснюю технічний та літературний переклад.
  Виконаю Ваше завдання.

 43. 762    16  0
  1 day200 UAH

  Good morning, ready to take your project. What topic do I need to translate? Let’s talk in personal messages.
  Доброго дня, готовий взятись за ваш проект. Зроблю швидко, яку тематику потрібно переводити? Давайте обговоримо в особистих повідомленнях.

 44. 595    14  1
  1 day200 UAH

  Welcome to Romane! Interested in your task: a philologist with expertise, I have both languages, translated manually. Can I see the text?
  Go back, let’s agree.
  Вітаю, Романе! Зацікавилася Вашим завданням: філолог за фахом, володію обома мовами, перекладатиму вручну. Можна побачити текст?
  Звернетеся - домовимося.

 45. 678    7  0
  1 day200 UAH

  Good day, ready to translate the text quickly and quality. Turn to
  Доброго дня, готова перекласти текст швидко та якісно. Звертайтесь

 46. 117  
  1 day200 UAH

  Good night ! I have an excellent knowledge of Ukrainian, this is my native language. I will translate the text without rubber and russianism. I have a philosophical education and experience in translating texts from Russian. I am pleased to help)
  Добрий вечір! Досконало володію українською - це моя рідна мова. Перекладу текст без кальок і росіянізмів. Маю філологічну освіту й досвід перекладу текстів з російської. Із задоволенням допоможу)

 47. 6482    311  1   3
  1 day200 UAH

  Welcome to!
  I offer a professional translator.
  The task is clear, quality is guaranteed.
  Only manual and adapted translation in accordance with the new language standards. I have a higher philosophical education.

  Experience in work is 8 years. All information about me is in the profile.
  I will be happy to collaborate!
  Вітаю!
  Пропоную свої послуги професійного перекладача.
  Завдання зрозуміла, якість гарантую.
  Тільки ручний та адаптований переклад відповідно до нових мовленнєвих норм. Маю вищу філологічну освіту.

  Досвід роботи - 8 років. Уся інформація про мене у профілі.
  Буду рада співпраці!

 48. 397    1  0
  1 day200 UAH

  Good evening, ready to perform the project, under the education of the philologist translator, I freely possess both Ukrainian and Russian
  Доброго вечора, готова виконати вай проєкт, за освітою філолог перекладач, вільно володію як українською так і російською

 49. 219    1  0
  1 day200 UAH

  Interested in the task
  I translate the text to ukr.rus.chesk.english.
  I am happy to help.
  Зацікавленна в завданні
  Перекладаю тексти на укр.рус.чешський.англ.
  З радістю допоможу.

 50. 207  
  1 day200 UAH

  Good day !
  I love this project.
  I will perform the translation well.
  The price was written.
  Turn on!
  Добрий день!
  Залюбки візьмуся за це проєкт.
  Переклад виконаю якісно.
  Ціну написала.
  Звертайтеся!

 51. proposal concealed by freelancer
 52. 452    15  0
  1 day200 UAH

  Good night !
  Ready to quickly and efficiently translate the text.
  Graduate translator, work experience - more than 4 years.
  Go back, I'll be happy to work together.
  Добрий вечір!
  Готова швидко та якісно виконати переклад тексту.
  Дипломований перекладач, досвід роботи - більше 4 років.
  Звертайтеся, буду рада співпраці.

 53. 169    2  0
  1 day300 UAH

  Good Morning, Roman
  I am very pleased to help with the translation into Ukrainian.
  Go back, let’s agree.
  Доброго дня, Роман
  З радістю допоможу з перекладом на українську.
  Звертайтеся, домовимось.

 54. 166  
  1 day200 UAH

  I have both languages, so I can do this work well.
  Вільно володію обома мовами, тож можу якісно виконати цю роботу.

 55.  freelancer isn't working in the service any longer
 56. 193  
  1 day200 UAH

  Good Morning, Roman!
  I am from Ukraine. It is easy, quick and ready to do this work. I speak English freely, I know all the orphographic and punctual rules. I also know the Russian language. I'm happy to get it for 150 rupees!! I will be happy to work together, write in a personal message)
  Доброго дня, Романе!
  Я сама з України. З легкістю, швидко та якісно готова виконати цю роботу. Вільно розмовляю Українською мовою, знаю всі орфографічні та пунктуаційні правила. Також на високому рівні знаю Російську. З радістю виконаю її за 150 грн!! Буду рада співпраці, пишіть в особисті повідомлення)

 57. 465    19  0
  Winning proposal1 day200 UAH

  Welcome to! I am a graduate philosopher of Ukrainian language and literature. I have great experience in translations from Russian to Ukrainian! Examples of these works can be seen in my portfolio! I do your task quickly, quality, and the main according to your needs! Let’s talk about all the conditions! I will be happy to help!
  Вітаю ! Я дипломований філолог української мови та літератури ! Маю великий досвід у перекладах з російської мови на українську! Приклади таких робіт можете подивитися у мене в портфоліо! Виконаю ваше завдання швидко , якісно , а головне відповідно до ваших вимог! Звертайтеся, обговоримо усі умови ! Буду рада допомогти!

 58. 283    2  0
  1 day200 UAH

  Good day, ready to quickly translate the text, without the presence of rusionism and other problems. Fast and quality
  Добрий день, готовий швидко перекласти текст, без наявності росіянізмів і інших проблем. Швидко і якісно

 59. 255    1  0
  1 day200 UAH

  Welcome to)
  I will be happy to fulfill your order.)
  Ukrainian and Russian are the native languages, so I will try to do everything as quickly and quality as possible.
  Здравствуйте)
  Буду рада выполнить ваш заказ )
  Украинский и русский - родные языки, поэтому постараюсь всё сделать всё максимально быстро и качественно)

 60. 596    5  0
  1 day200 UAH

  Good day ! Ready to help with execution. She was engaged in translations of legal and construction documentation from Russian to Ukrainian and vice versa. I have both languages.
  Turn to! Good day
  Доброго дня! Готова допомогти з виконанням. Займалась перекладами юридичної та будівельної докумантації з російської на українську та навпаки. Вільно володію обома мовами.
  Звертайтесь! Гарного дня

 • Yuliya P.
  17 November 2022, 17:02 |

  Яка тематика?