Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Post your project for free and start getting offers from freelance performers within minutes after posting!

Translation of the travel program on the website from Russian to UkrainianПереклад програми мандрівки на сайті з російської на українську мову

Translated600 UAH

Client's feedback on cooperation with Tetyana Melnik

Quality
Professionalism
Price
Availability
Terms

A very professional specialist.
Working with a pleasure. Not only translated the text, but also edited the original. thank you)

Freelancer's feedback on cooperation with Olga Ovsiyenko

Payment
Task formulation
Requirements
Availability

The case when text and translation is not only a hard task, but also a trip to Antarctica, the right spirit of adventure. It was interesting to look for the corresponding terms for everything that concerns yachts, to check the names, routes, and to put the ship on board. In fact, Paganelli is a powerful team, where every professional.
Save Olga for the choice, the operational check and the answers to the questions of a compassionate editor. I am glad that the first article on the website will be “talk” in Ukrainian. I love to work with you again, and now I dream of traveling with the Paganels.

Tetyana Melnik | Safe Safe

 1. proposal concealed by freelancer
 2. 481    12  0
  2 days500 UAH

  Good day . Interested in your project.
  Ready to perform.
  With respect to Christine.
  Добрый день. Заинтересовал ваш проект.
  Готова выполнить.
  С уважением Кристина

 3. 493    2  0
  1 day500 UAH

  Good day !
  Unfortunately, it has been 5 attempts, but it failed to open the site.
  Very interesting work! The idea is good.
  I am a graduate philosopher and translator. Experience in work is 5 years.
  I love the theme of travel.
  All details can be discussed in messages or in zoom as you have suggested.

  Let you be happy
  With respect,
  by Victoria
  Добрий день!
  На жаль, вже 5 спроб, але відкрити сайт не змогла
  Дуже цікава робота! Ідея крута.
  Я дипломований філолог і перекладач. Досвід роботи - 5 років.
  Обожнюю тему мандрівок.
  Всі деталі можемо обговорити в повідомленнях чи в zoom, як Ви запропонували

  Нехай щастить
  З повагою,
  Вікторія

 4. 1327    34  0
  2 days500 UAH

  Welcome, ready to perform your order in accordance with the TZ, I have many years of copywriting, re-righting, SEO-text creation and any other text content experience. I write both in Ukrainian and Russian.
  Examples of work done in the portfolio are: Freelancehunt
  There are also the following examples:
  HTTPS://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  HTTPS://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html
  Вітаю, готов якісно виконати ваш заказ відповідно до ТЗ, маю багаторічний досвід копірайта, рерайта, створювання seo-текстів та будь-якого іншого текстового контенту. Пишу як украінською, так і російською мовою.
  Приклади виконаних робіт у портфолію за наступним посиланням: Freelancehunt
  Також є наступні приклади:
  https://ion.ua/watch/apple-watch-series-5
  https://pylesos.info/obzory/
  https://www.parra.ru/blog/2021/mebel-dlya-prikhozhey/
  http://turvopros.com/zabronirovat-biletyi-bez-oplatyi/
  http://divo-dom.com/kak-vbraty-planshet-na-androide.html

 5. proposal concealed by freelancer
 6. 1145    56  0
  2 days500 UAH

  Good day !
  One of the examples of work: https://blog.olx.ua/27876/jak-vibrati-igrovu-pristavku-brendi-harakteristiki-lajfhaki/
  I offer a price of 200 UAH for a translation of one trip.
  Доброго дня!
  Один з прикладів роботи: https://blog.olx.ua/27876/jak-vibrati-igrovu-pristavku-brendi-harakteristiki-lajfhaki/
  Пропоную ціну у 200 грн за переклад однієї мандрівки.

 7. 220  
  2 days500 UAH

  Good day
  Ready to fulfill the task.💙💛Experience in copywriting 7 years.The site is not opened, so I can't assess the value of the text.
  Добрий день💙💛
  Готова виконати завдання.
  Досвід копірайтером 7 років.
  Сайт не відкривається, тому не можу оцінити вартість тексту.

 8. proposal concealed by freelancer
 9. proposal concealed by freelancer
 10. 599
   13  1

  1 day500 UAH

  Good morning, I am interested in your offer, so I will be happy to help.
  Details and deadlines will be discussed.

  I will be happy and thankful for your cooperation!
  Good day to you)
  Доброго дня, зацікавила Ваша пропозиція, тому, з радістю допоможу.
  Деталі та терміни обговоримо.

  Буду радий та вдячний співпраці!
  Гарного Вам дня)

 11. 248    2  1
  2 days2000 UAH

  Good day ! I was interested in the idea of your project, so I decided to write here. I know both languages well. I read a lot in Ukrainian, so I also have a literary language. In general, I am a tourism scientist at first education, so travel-thematics is not a new one for me. You can see my articles in the portfolio. I will take 45 UAH/1000 ZBP. Turn to!
  Доброго дня! Зацікавила ідея вашого проєкту, тому вирішила сюди написати. Я добре володію обидвома мовами. Багато читаю українською, тому й літературною мовою володію теж. Взагалі, за першою освітою я туризмознавець, тому тревел-тематика не є для мене новою. Мої статті ви зможете побачити у портфоліо. Візьму 45 грн./1000 збп. Звертайтеся !

 12. 250  
  1 day500 UAH

  It was very interesting and incredibly inspired by your proposal. I love traveling, so writing about it will be a great pleasure. I have worked as a copywriter for a half year, so I will perform my tasks quality, quickly and with the main soul. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня) Дуже зацікавила та неймовірно надихнула ваша пропозиція. Я обожнюю подорожувати, тому писати про це буде великим задоволенням. Я працювала копірайтером пів року, тому якісно, швидко і головне з душею виконаю завдання. Буду рада співпраці.

 13. 848    23  0
  7 days500 UAH

  I like to travel and write about travel. Unfortunately, there are no works in the Ukrainian language, I can provide examples of works in the Russian language.
  The price of the translation is 40 UAH for 1000 symbols.
  Люблю подорожувати та писати про подорожі. На жаль, робіт на українській мові немає, можу надати приклади робіт на російській мові.
  Ціна переводу - 40 грн за 1000 символів.

 14. 137  
  3 days500 UAH

  Welcome to. Interested by your offer, I know the geography of the different corners of the world, many in 12 years copywriting has described a variety of travel sites. I do not remember the examples of my work in the Ukrainian language now. I can in private give a link to articles about the homeland show-business or about the current state in Ukraine. Or to try to translate any publication from your site. The price must be agreed.
  Вітаю. Зацікавила ваша пропозиція, сама непогано знаю географію різних куточків світу, багато за 12 років копірайтерства описувала різноманітні сайти про подорожі. По темі приклади своїх робіт на українській мові наразі і не згадаю. Можу в приваті дати посилання на статті про вітчизняний шоу-бізнес чи про теперішній стан в Україні. Або на пробу перевести якусь публікацію з вашого сайту. Про ціну домовимось обов'язково.

 15. proposal concealed by freelancer
 16. 255  
  1 day500 UAH

  Welcome to Olga.
  I am a literary editor with more than 8 years of experience. In the work, it is usually necessary to work from the UCR. and the rose. The text, so your project was very interesting.
  In addition to the translation itself, I am pleased to correct both grammar, meaningful and logical errors.

  The price is from 40 UAH for 1 tbsp. The signs. We can discuss the exact price and deadlines because there is no possibility to open the site now.

  Turn to it :)
  Вітаю, Олю.
  За спеціальністю я літературний редактор з більш як 8-річним досвідом. У роботі зазвичай доводиться працювати саме з укр. та рос. текстами, тому ваш проєкт дуже зацікавив.
  Окрім самого перекладу, із задоволенням виправлю і граматичні, смислові та логічні помилки.

  Ціна - від 40 грн за 1 тис. знаків. Точну вартість та терміни можемо обговорити, бо зараз немає можливості відкрити сайт.

  Звертайтесь:)

 17. 146  
  1 day500 UAH

  Good day ! I was very, very interested in your offer. I want this project. I have lived in Ukraine since childhood. I want to tell people about the beauty we have! I am a professional tourist manager, but working as a seller and a tourist agency is not mine. I want to tell, not to sell standard directions. There are a lot of own photos, geographical backgrounds for education.
  literary of Ukraine. I perfect.
  Give me the opportunity to try cooperation in the development of the tourist direction) ready for the test task
  доброго дня! мене дуже, дуже зацікавила ваша пропозиція! я хочу цей проект. я мандрую Україною з дитинства. я хочу розповідати людям про ту красу, що ми маємо! за фахом я менеджер з туризму, проте працювати продавцем а туристичній агенції - не моє. хочу розповідати, а не продавати стандартні напрями. є дуже багато власних фото, географічне підгрунтя за освітою.
  щодо літературної української. вдосконалюю.
  дайте мені можливість спробувати співпрацю у розвитку туристичного напрямку) готова на тестові завдання

 18. proposal concealed by freelancer
 19. 370    10  0
  3 days500 UAH

  Good Morning Olga!
  I love the Ukrainian language and travel. I guarantee a good and interesting translation.
  This is an unexpected surprise, and that’s not about me. I am a literary language.
  We work? and write.
  The price of one translation can’t be stated yet, but it’s not all the money in the world exactly.
  Доброго дня, Ольго!
  я дуже люблю українську мову та мандрівки. гарантую якісний та цікавий читачеві переклад.
  "Несподіванимй сюрприз" і тому подібне - не про мене. я за літературну мову.
  Попрацюємо? пишіть.
  ціну одного перекладу поки що не можу вказати, але це не всі гроші світу точно.

 20. 942    59  0
  2 days500 UAH

  Welcome to Olga!
  This is a very interesting project, I will work with you.
  5 years in the translation of texts of various topics.
  Ukrainian language is genuine, literacy guaranteed.
  You can see the comments about me on the page.
  I have great experience in translating text of tourist themes, I can give examples.
  $500 for this translation.
  I can start right now.
  I will be happy to cooperate.
  Вітаю, Ольго!
  Дуже цікавий проєкт, залюбки працюватиму з Вами.
  5 років у перекладі текстів різноманітних тематик.
  Українська – рідна, грамотність гарантую.
  Відгуки про мене можна побачити на сторінці.
  Маю великий досвід перекладу текстів туристичної тематики, можу надати приклади.
  500 грн за переклад цієї мандрівки.
  Можу розпочати вже зараз.
  Буду рада співпраці.

 21. 2478    126  0
  2 days500 UAH

  Good day . Ready to perform the necessary translation for you in Ukrainian. I like to travel (to the quarantine), so I'm glad to take your project. More detail can be discussed in personal messages. I will be happy to cooperate.
  Доброго дня. Готовий виконати необхідний переклад для вас на українську. Сам люблю подорожувати (до карантину), тому з радістю візьмусь за ваш проєкт. Детальніше можемо обговорити в особистих повідомленнях. Буду радий співпраці.

 22. 248  
  1 day500 UAH

  Good day !
  I was very interested in your project.
  I’m very well focused on tourism. For more than 3 years she worked as a editor at the tour agency. In addition to the preparation of articles on the topic of tourism, she also engaged in the translation of the site from Russian to Ukrainian.
  A philosopher’s education.
  The price depends on the volume of 1 article.
  I will be happy to cooperate.
  Write in person to discuss details :)
  Доброго дня!
  Дуже зацікавив ваш проєкт.
  Добре орієнтуюсь у туристичній тематиці. Понад 3 роки працювала редактором у турагенції. Окрім підготовки статей на тему туризму, також займалася перекладом сайту із російської на українську.
  За освітою філолог.
  Вартість залежить від об'єму 1 статті.
  Буду рада співпраці.
  Пишіть в особисті для обговорення деталей :)

 23. 200    1  0
  3 days700 UAH

  Good Morning Olga!
  A really exciting project, so lovers would work with you)

  About yourself: a graduated copywriter-marketologist, has experience working in tourist trips for 3+ years. Russian and Ukrainian are free.

  I know not only how to sell, but also how to love the text.

  Examples of my texts here:
  Freelancehunt
  Добрий день, Ольго!
  Справді захоплюючий проєкт, тому залюбки попрацювала б з вами)

  Про себе: дипломований копірайтер-маркетолог, є досвід роботи у туристичних поїздках 3+ роки. Українська-російська – вільно.

  Знаю, не тільки як продавати, але і закохувати текстом.

  Приклади моїх текстів тут:
  Freelancehunt

 24. 899    12  0
  1 day500 UAH

  Olga Good Morning.
  The example:

  In December 2021, as well as in January and February 2022, we will return to the “White” continent! The 21st day in Antarctica is the primitive world of glaciers and icebergs that stretch with sapphire blue. The mountains, the streams, the fiords, the whales, the penguins, the shelf ice sheets, which are opened in the rays of the Antarctic Sun, are all the Cosmos on the promised Earth!
  The expedition will begin in the city of Ushuaia, Argentina.

  Day 1

  International flight to the capital of Argentina, Buenos Aires. Then transfer to an internal flight to Ushuaia (Ushuaia).
  At the airport you will meet a member of the crew of the yacht and accompany you on the ship where we will meet the captain and other participants of the expedition team. Installation in the cabin.
  Ольга, доброго дня.
  Приклад:

  У грудні 2021 року, а також січні та лютому 2022 року, ми знову вирушаємо на «Білий» континент! 21 день в Антарктиді — первозданному світі льодовиків та айсбергів, що мерехтять сапфіровою синявою. Гори, протоки, фіорди, кити, пінгвіни, шельфові льодовики, що іскряться в променях антарктичного сонця, — все це Космос на обітованій Землі!
  Експедиція розпочнеться у місті Усвая (Ushuaia) в Аргентині.

  День 1

  Міжнародний переліт до столиці Аргентини — Буенос-Айресу. Потім пересадка на внутрішній рейс до Усваї (Ushuaia).
  В аеропорті вас зустрічає член екіпажу яхти та супроводжує на судно, де ми знайомимося з капітаном та іншими учасниками експедиційної команди. Розміщення у каютах.

 25. 101  
  1 day500 UAH

  Good day . I have a great experience in writing texts on a variety of topics. Ready for cooperation. I do the task quickly and efficiently. The price is 50g. 1000 symbols.
  Доброго дня. Маю солідний досвід написання текстів різноманітної тематики. Готова до співпраці. Виконую завдання швидко, якісно. Ціна - 50грн. за 1000 символів.

 26. 558    9  0
  1 day600 UAH

  Good day .
  I am very happy to work with you and make my contribution to such a wonderful and interesting project. I look at a long-term work, ready to discuss details in the zoom-wings format.

  I have been a journalist and digital marketer for over 8 years. I have experience in translating texts from Russian to Ukrainian, I create unique publications for different means of communication (social networks, YouTube channels, sites). I’m very careful about the details and I always take responsibility for the work.

  I love traveling in Europe and Ukraine. I have visited eight countries, and I am sure that this is just the beginning.

  I read the text of the program. The price for its translation is 600 UAH.

  An example of my work is https://zmina.info/columns/odin_u_poli_ne_vojin_jiak_protidijiati_napadam_na_aktivistiv_/

  Today I can complete the translation of the first trip, so I will wait for your answer.
  Добрий день.
  Дуже хочу співпрацювати з вами й зробити свій внесок у такий прекрасний та цікавий проєкт. Розглядаю довготривалу роботу, готова обговорювати деталі у форматі zoom-дзвінків.

  Понад 8 років працюю журналістом та digital-маркетологом. Маю досвід у перекладі текстів з російської на українську, створюю унікальні публікації для різних засобів комунікації (соціальних мереж, YouTube-каналів, сайтів). Дуже уважно ставлюся до деталей та завжди відповідально підходжу до роботи.

  Люблю подорожувати як Україною, так і Європою. Відвідала 8 країн - і впевнена, що це лише початок.

  Я ознайомилася з текстом вказаної програми. Ціна за її переклад - 600 грн.

  Приклад моєї роботи - https://zmina.info/columns/odin_u_poli_ne_vojin_jiak_protidijiati_napadam_na_aktivistiv_/

  Можу сьогодні виконати переклад першої мандрівки, тож чекатиму на вашу відповідь.

 27. 863    142  1   2
  3 days500 UAH

  Good Morning)
  I like the project) I am pleased to translate the page https://paganel.tv/antarctic-2022 in a beautiful and a little inspired Ukrainian language)
  Turn to
  Добрий день)
  Мені проект подобається) Із задоволенням перекладу сторінку https://paganel.tv/antarctic-2022 красивою і трішки натхненною українською мовою)
  Звертайтеся

 28. 3164    80  0
  2 days1000 UAH

  A translator, a philosopher. There is experience in translating texts of different topics. I'll be happy to work together, a very interesting project!
  Дипломований перекладач, філолог. Є досвід перекладу текстів різної тематики. Буду рада співпраці, дуже зацікавив проєкт!

 29. proposal concealed by freelancer
 30. 1060    39  0
  1 day500 UAH

  Good day !
  I have experience working with the Ukrainian tourist portal.
  Examples of my text in Ukrainian
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1ezGwjHwQoPEQklY00MhvVOPMVzoqJrVE4hRqVf-BbHM/edit
  The price is 250 UAH for the translation of the Antarctic travel you indicate.
  Get ready to discuss details!
  Доброго дня!
  Маю досвід роботи з українським туристичним порталом.
  Приклад мого тексту українською
  https://docs.google.com/document/d/1ezGwjHwQoPEQklY00MhvVOPMVzoqJrVE4hRqVf-BbHM/edit
  Ціна - 250 грн за переклад вказаної вами мандрівки Антарктида.
  Звертайтесь, готова обговорювати деталі!

 31.  freelancer isn't working in the service any longer
 32. 334  
  2 days500 UAH

  Welcome to. Interested in your project!
  Love would be part of the team.
  Philosophy of Faith. I am currently a writer in the Ukrainian women's online newspaper.
  Examples of my works are in the portfolio.
  All details can be discussed in personal messages.
  Вітаю. Зацікавив ваш проєкт!
  Залюбки стала б частиною команди.
  Філолог за фахом. Наразі працюю автором в жіночому україномовному онлайн-журналі.
  Приклади моїх робіт - в портфоліо.
  Усі деталі можна обговорити в особистих повідомленнях.

 33. proposal concealed by freelancer
 34. 2516    67  0
  2 days800 UAH

  Good day !
  You have a great project and I would be happy to be part of the team as a translator.)
  As I write in English, you can see here:
  https://www.instagram.com/smakovska.copywriter/
  Experience in writing is 10 years. I work well and quickly, not using a Google translator. I speak Ukrainian freely, I speak with it in my life. I know that the expedition is participating, not receiving, and that the tourists have a pleasant look, not looking.)
  The price for the translation of the program is 800 UAH.
  Ready to perform the test task so that you can see the quality of work. Write in person to discuss details.
  Доброго дня!
  У вас крутий проєкт і я була б щаслива бути частиною команди як перекладач.)
  Як я пишу українською, можна подивитися тут:
  https://www.instagram.com/smakovska.copywriter/
  Досвід роботи з текстами — 10 років. Працюю якісно та швидко, не використовую гугл-перекладач. Українською володію вільно, спілкуюся нею в житті. Знаю, що в експедиції беруть участь, а не приймають, і що туристи мають радісний вигляд, а не виглядають.)
  Ціна за переклад вказаної програми — 800 грн.
  Готова виконати тестове завдання, щоб ви побачили якість роботи. Пишіть в особисті, щоб обговорити подробиці.

 35. 6132
   246  1
  Work samples:

  2 days500 UAH

  Welcome to Mr. Olga.
  You can’t get in love with a joke.
  I offer my services: I know, I love, I know a lot in good translations - you can check what is said by looking at the portfolio and reviews.
  I offer an unprecedented translation of the Antarctic program, accurate and at the same time literary, not literary. I think that’s exactly what I need.
  If you are interested, let’s write, let’s talk.
  Вітаю, пані Ольго.
  У такий проєкт можна і закохатися не на жарт.
  Пропоную свої послуги: вмію, люблю, знаю толк у гарних перекладах - можна перевірити сказане, глянувши портфоліо і відгуки.
  Обіцяю бездоганний переклад програми про Антарктику, точний і водночас літературний, а не буквальний. Мені здається, що саме це і потрібно.
  Якщо зацікавить - пишіть, поговоримо.

  Similar completed project: Копірайтинг/статті для блогу про медитацію та роботу мозку

 36. 255    5  1
  2 days500 UAH

  Ready to go to work. Free possession of Ukrainian and Russian literary languages. Creative person, study of translations, literary and technical, study of copywriter, rereater, SEO-text, articles and prose
  Готова взятися до роботи. Вільне володіння українською і російською літературною мовою. Творча людина, дослід перекладів, літературних і технічних, дослід копирайтера, рерайтера, СЕО-текстів, статей і прози

 37. proposal concealed by freelancer
 38. 655    26  0
  2 days500 UAH

  Good day ! I write in Ukrainian and Russian, I also have experience in translation and reading texts. One of the examples: https://docs.google.com/document/d/1DF8lKV9Eb06u6X1Y_Ozt9TjfFtaxYR6SfUE2m00rza0/edit

  Translation and adaptation of the text volume as in the example - 500 UAH.
  Добрий день! Пишу українською і російською, також є досвід перекладу та вичитки текстів. Один з прикладів (тематика — подорожі): https://docs.google.com/document/d/1DF8lKV9Eb06u6X1Y_Ozt9TjfFtaxYR6SfUE2m00rza0/edit

  Переклад та адаптація тексту об'ємом як в прикладі — 500 грн.

 39. 478    1  0
  2 days500 UAH

  Good Morning Olga! Previously I wrote for tourist sites, but in Russian. I will add a translation of your text. If you like, we can cooperate.
  Translation and re-right of the text 50 UAH 1000 ZBP my price.

  Text: In December 2022 and in January and February 2022, we are planning to visit the White Continent again! 21 day, in Antarctica, as if in the kingdom of the Snow Queen among the glaciers and icebergs, which blink as if the saffires mysterious blue among the infinite spaces of the absolute Winter. Mountains, slopes, fiords, great whales, corn pinguins, shelf glaciers that blossom in the mountains of the Antarctic sun, icebergs are just a cosmic landscape, so not similar to us usual nature. The expedition will begin in the city of Ushuaia, which is in Argentina.
  Доброго дня Ольга! Раніше я писала для туристичних сайтів, але на російській. Тому додаю переклад абзацу вашого тексту. Якщо сподобається, можемо співпрацювати.
  Переклад та рерайт тексту 50 грн 1000 збп моя ціна.

  Текст: В грудні 2022-го року та в січні і лютому 2022-го року, ми знову маємо намір відвідати Білий континент! 21 день, в Антарктиді, ніби в царстві Снігової королеви серед льодовиків та айсбергів, що виблискують ніби сапфіри загадковою синню серед безкрайніх просторів абсолютної Зими. Гори, проливи, фьйорди, величні кити, кумедні пінгвіни, шельфові льодовики, що виблискують в промінні антарктичного сонця, айсберги – це просто космічний пейзаж, такий не схожий на звичну нам природу. Експедиція почнеться в місті Ушуайя, що в Аргентині.

 40. 1684    92  0
  2 days500 UAH

  Welcome to Olga! I am an experienced journalist, philologist and copywriter.
  The Ukrainian language is very common, and it has a perfect solo language.
  One of my biggest interests is literature and travel.
  About every trip I will write with inspiration, looking for the necessary words and the most successful phrasological conversions.
  Examples of work in Ukrainian on this resource -
  HTTPS://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/decad/554d9/1431246/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%97.doc
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/ebc34/c06e6/1434155/PUMA.docx
  Go back, you will not hurt!
  With respect, Tatiana.
  Вітаю, Ольго!) Я - досвічена журналістка, філологиня і копірайтерка.
  Українська мова -рідна, володію солов'їною досконало.
  Серед моїх найбільших захоплень -література і подорожі.
  Про кожну мандрівку писатиму з натхненням, шукаючи потрібні слова і найбільш вдалі фразеологічні обороти.
  Приклади робіт українською на цьому ресурсі -
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/decad/554d9/1431246/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%97.doc
  https://docs.google.com/a/freelancehunt.com/viewer?url=https://content.freelancehunt.com/snippet/ebc34/c06e6/1434155/PUMA.docx
  Звертайтеся - не пошкодуєте!
  З повагою, Тетяна.

 41. 537    8  0
  1 day500 UAH

  Good Morning Olga! I really want to work with you! A philologist in education, worked as a teacher of ukr. Language and literature, Russian-Russian as well.
  And the last 17 years in tourism!
  It is exactly what you need!
  That’s not just a translation, but creativity.

  Freelancehunt
  Доброго дня, Ольга! Дуже-дуже хочу з Вами співпрацювати! Філолог за освітою, працювала викладачем укр. мови та літератури, російська-рідна також.
  А останні 17 років- у туризмі!
  Якраз те, що Вам потірбно!
  Тобто це буде не просто переклад, а творчість!

  Freelancehunt

 42.  freelancer isn't working in the service any longer
 43. 1139
   51  0

  2 days500 UAH

  Welcome to!I'm doing a translation into a good Ukrainian language!The teachers are guaranteed quality and creativity.😉
  Вітаю! Виконаю переклад на милозвучну українську мову! За освітою педагог, гарантую якість та креатив😉

 44. 1425    58  0
  1 day500 UAH

  Good day !
  We are ready to help you with the translation, reading and editing of the text of your project. I work in a team with the speakers. I only take the projects I am confident of. Quality is the most important thing for me and my team. Before submission, the project takes place 2 stages of reading. If you are interested, write in a personal message. Ready to make a discount.
  Good day to you!
  Доброго дня!
  Готова допомогти Вам з перекладом, вичиткою та редактурою тексту Вашого проєкту. Працюю в команді з носіями мов. Беру в роботу тільки ті проєкти, в яких впевнена. Якість для мене та моєї команди має найбільше значення. Перед здачею проєкт проходить 2 стадії вичитки. Якщо Ви зацікавлені - пишіть в особисті повідомлення. Готова зробити знижку.
  Вам гарного дня!

 45. 1226    62  1
  1 day940 UAH

  Good day ! Interested in your proposal. I am a graduate philologist, I am free to speak Russian and Ukrainian languages. Experience in work - 8 years at freelancer and in various translation offices. I can perform a test task or send examples of translations, some of them you can see here: Freelancehunt . This page will cost 940 UAH. I look forward to fruitful cooperation!
  Доброго дня! Зацікавила Ваша пропозиція. Я дипломований філолог, вільно володію російською та українською мовами. Досвід роботи - 8 років на фрілансі та у різноманітних бюро перекладів. Можу виконати тестове завдання або надіслати приклади перекладів, деякі з них Ви можете побачити тут: Freelancehunt . Дана сторінка коштуватиме 940 грн. Сподіваюсь на плідну співпрацю!

 46. 118    3  0
  2 days500 UAH

  Hello to you. I know both Russian and Ukrainian very well. Ready to work with you.
  Здравствуйте. Отлично знаю и русский, и украинский язык. Готова поработать с Вами.

 47. 144  
  7 days500 UAH

  Good afternoon, I was interested in your project.
  Ready for cooperation.
  $45 for translation of one topic.
  The deadlines will be discussed in personal messages.
  Доброго дня, зацікавив ваш проект.
  Готова до співпраці.
  45 грн за переклад однієї теми.
  Терміни виконання обговоримо в особистих повідомленнях.

 48. 141  
  1 day500 UAH

  I’m interested in your task, I can do everything beautiful, creative, unusual, with all your wishes and an unlimited number of directions. Please always contact me and I'll be happy to help and be helpful :)
  Добрый день)) Заинтерисовало ваше задание, смогу сделать всё красиво, креативно, необычно,со всеми вашими пожеланиями и неограниченным количеством правок. Обращайтесь, всегда на связи, буду рада помочь и быть полезной:)

 49. 87  
  1 day500 UAH

  Good day !
  Ready to get to work. I was very interested in the work topic. It is possible to be connected via zoom.
  Добрий день!
  Готова взятись за роботу. Дуже зацікавила тематика роботи. Є можливість бути на зв'язку через zoom.

 50. 258    4  1
  3 days700 UAH

  Good day !Interested in your project.In copywriting for over 8 years
  Experience working with different types of texts and different topics (mobile, goods for adults, marketing, goods for children, home, interior design, cosmetics; product descriptions, articles for blog, posts for social networks, texts for target, texts for pages of sites, landing).▶▶I am studying SMM and Digital Marketing.▶I guarantee profound immersion in the topic, rapidity, literacy.▶The cost of the work ~ 80gns./1000s.Some examples of work can be seen here:
  Google Drive

  www.shvayevskaya.tilda.ws/

  You can also get closer to me in your profile.
  HTTPS://instagram.com/shvayevskaya.kopirayter.seo?utm_medium=copy_link
  Добрий день!

  Зацікавив ваш проєкт.

  ▶️В копірайтингу понад 8 років
  ▶️Досвід роботи з різними типами текстів та різними тематиками (меблі, товари для дорослих, маркетинг, товари для дітей, дому, дизайн інтер'єрів, косметика; описи товарів, статті для блогу, дописи для соцмереж, тексти для таргету, тексти для сторінок сайтів, лендінг).
  ▶️Активно вивчаю SMM і Digital marketing.
  ▶️Гарантую глибоке занурення в тему, оперативність, грамотність.

  Вартість роботи ~ 80грн./1000симв.

  Деякі приклади робіт можна побачити тут:
  Google Drive

  http://shvayevskaya.tilda.ws/

  Окрім того ближче познайомитися зі мною можна в профілі
  https://instagram.com/shvayevskaya.kopirayter.seo?utm_medium=copy_link

 51. 238    2  1
  1 day500 UAH

  Welcome to Olga.
  A very interesting topic! “Many” pages are great.
  The task is quite understandable, so I will perform it professionally, quality and quickly.
  The Ukrainian possession is perfect. Ready to work, please contact us.
  It is convenient to cooperate at the value of 400 UAH for the same amount.
  Вітаю, Ольго.
  Дійсно цікава тема! "Дуже багато" сторінок - це чудово)
  Завдання цілком зрозуміле, тому виконаю його професійно, якісно і швидко.
  Українською володію досконало. Готовий приступати до роботи, звертайтеся)
  Згоден співпрацювати за вартістю 400 грн за статтю такого ж обсягу.

 52. 383    9  0
  1 day500 UAH

  Welcome to!
  I had experience writing articles about travel, but in Russian. This is one of my favorite topics.
  Here is an example of text in English: https://docs.google.com/document/d/1XfaSncGuy6eNsU5bGd08LVzbPHGObrykw91K3ydL0lQ/edit?usp=drivesdk
  Ready to translate a piece of text like TZ.
  Thank you for attention!
  Good day !
  Вітаю!
  У мене був досвід написання статей про подорожі, але російською. Це одна з моїх улюблених тем.
  Ось приклад тексту українською: https://docs.google.com/document/d/1XfaSncGuy6eNsU5bGd08LVzbPHGObrykw91K3ydL0lQ/edit?usp=drivesdk
  Готова перекласти шматок тексту, як ТЗ.
  Дякую за увагу!
  Гарного дня!

 53. proposal concealed by freelancer
 54. 365    5  0
  2 days500 UAH

  Good Morning, I am from Ukraine!
  I love the theme of travel. It is signed on youtube on many travel-bloggers, in that number of European and Ukrainian (Uzol and Mánko). It was a time when travelers from the U.S. traveled to the country.
  I am very pleased to take on your work!
  I have experience in translating the website from Russian to Ukrainian.
  If necessary, I can also write articles or make a re-right with 100% unique at text.ru.
  Price: 40 UAH / 1000 ZBP
  Доброго вечора, я з України!
  Обожнюю тему мандрів! Підписана в youtube на багатьох тревел-блогерів, у тому числи європейських та українських (Узол і Манько). Певний час виписувала з США путівники по країні.
  Отже з великим задоволенням візьмуся за Вашу роботу!
  Маю досвід перекладу сайту з російської на українську мову.
  Якщо буде потреба, можу також писати статті або робити рерайт з унікальністю 100% по text.ru.
  Ціна – 40 грн./1000 збп

 55. 497    3  1
  2 days500 UAH

  Good day .

  Ready to discuss the details of the collaboration and start work on your project right now.

  Turn to!
  Доброго дня.

  Готова обговорити деталі співпраці та розпочати роботу над Вашим проектом прямо зараз.

  Звертайтесь!

 56. 1413    104  0
  5 days500 UAH

  Welcome to Mr. Olga.
  I am in love with the tourist theme, so I offer my translation services. I am a graduate philologist, teacher of Ukrainian language and literature. I know the subtles of a good literary language well, I will be able to properly add phrases and expressions to interest readers. Please contact me if you are interested in my candidacy.
  Link to my article: (my text below) https://vidviday.ua/maister-klasy
  Similar completed project: https://freelancehunt.com/project/perevod-russkogo-na-ukrainskiy-yazyik/1063858.html
  Вітаю, пані Ольго.
  Закохана в туристичну тематику, тож пропоную свої послуги з перекладу. Я дипломований філолог, викладач української мови та літератури. Добре знаю тонкощі гарної літературної мови, зможу доречно додати фразеологізми та вирази, щоб зацікавити читачів. Звертайтеся, якщо зацікавить моя кандидатура.
  Посилання на мою статтю: (мій текст внизу) https://vidviday.ua/maister-klasy
  Схожий виконаний проєкт: https://freelancehunt.com/project/perevod-russkogo-na-ukrainskiy-yazyik/1063858.html

 57. 1717    101  0
  Winning proposal2 days600 UAH

  Olga Good Morning!The journalist, editor and first traveler is ready to go along with the “Paganel” as appropriate, Andy.There are two books translated into Ukrainian.I write easily, stylish and unforced.Ready to send examples.I will also perform the test and get to know you.to the example.I wanted to go to the Canary Islands, but economics, then it was a train to Odessa, a block to Moldova, an airline to Barcelona, night there and again a flight.The way back was even more curious :) But the week was worth it!I am listening to the lessons of Spanish.Why is your project interesting?Because the voice read his son a twin novel of Verna.I never translate to one another.I like to wait with the text, and travel is a thankful material.I add loves to jokes, I look for interesting comparisons, and my workflow "Works" doesn't know peace and fills up.and the main.Paganeli is a family matter, i.e. in every journey the taste of partnership, experiences, azart, humor and adventure.It was repeatedly convinced that the road is a rigorous test of friendship and relationships.And those who keep this exam again and again are disappointed.The honorary depends on the terms and volume of the texts.The 40 UAH.I am waiting for a meeting!
  Ольго, доброго дня! Журналістка, редакторка та вперта мандрівниця готова разом з «Паганелями» перейти, як треба, Анди. У доробку – дві перекладені книги українською. Пишу легко, стильно й невимушено. Готова надіслати приклади. Також виконати тестове й познайомитися з вами.
  До прикладу. Дуже хотіла на Канарські острови, але економ, то це був потяг до Одеси, блакар до Молдови, авіа до Барселони, ніч там і знову переліт. Дорога назад була ще більш звивиста:) Але тиждень був того вартий! І ось аж тепер слухаю уроки іспанської.
  Чому цікавий ваш проєкт? Бо вголос читала сину товстелезний роман Верна. Бо ніколи не перекладаю один до одного. Мені подобається чаклувати з текстом, а подорожі – вдячний матеріал. Залюбки додаю жарти, вишукую цікавущі порівняння, а моя робоча тека «Словники» не знає спокою й поповнюється.
  І головне. Паганелі – це справа родини, тобто у кожної подорожі смак партнерства, випробувань, азарту, гумору та авантюри. Не раз переконувалася, що дорога – суворий екзаменатор дружби та стосунків. Й ті, хто знову й знову тримають цей іспит – відчайдухи.
  Гонорар залежить від термінів та обсягу текстів. Орієнтир 40 грн.
  Чекаю на знайомство!

 58. 618    4  0
  7 days500 UAH

  A class project! I think I can be in the case for you. A philosopher’s education. I translate, edit and write texts. Responsibility, compliance with the deadlines and untouched quality guarantee. I love traveling and immersing in the new worlds. I am very impressed with this topic.
  Класний проєкт! Думаю, що можу стати в пригоді вам. За освітою філолог. Перекладаю, редагую та пишу тексти. Відповідальність, дотримання термінів та бездоганну якість гарантую. Сама люблю подорожувати та занурюватись у нові світи. Тож мені дуже імпонує ця тема.

 59. 2223    47  0
  2 days960 UAH

  Olga, welcome to you!Ukrainian and Russian are relatives.One of the top 10 English translators at https://freelancehunt.com/.All work is 100% successful.All of the 47 customer reviews were rated 10 out of 10.The Wonders.Screenshot of my profile:
  Google Drive

  Travel is one of my favorite hobbies.He travelled in dozens of countries, some of them lived for several years.Favorite places are Venice, the islands of Santorini and Crete in Greece, Nepal, Tibet, Australia.I always put all my routes on myself.I write articles for travelers and tourist blogs (100% unique for text ru, etxt ru; 97-99% for advego com; rating of 8,0-9,4 from glvrd ru).Recently I have collected materials for a series of articles about all the ways to purchase air tickets up to Hidden City Ticketing.Examples of my articles are ready to provide personal messages.When cooking, to get a really delicious meal, it is necessary to put the most important ingredient to it - the baby of your soul.When you collect a bucket of polish flowers, translate the text or write an article, everything is the same.
  Ольго, вітаю!

  Українська та російська - рідні.

  Один із топ 10 перекладачів англійської мови на ресурсі https://freelancehunt.com/.
  Усі роботи успішні на 100%.
  Усі з 47 відгуків клієнтів оцінені 10 з 10.
  Див. скріншот мого профілю за посиланням:
  Google Drive

  Подорожі – одне з моїх найулюбленіших хобі. Подорожував десятками країн, у деяких з них жив по кілька років. Улюблені місця – Венеція, острови Санторіні та Крит у Греції, Непал, Тибет, Австралія. Завжди прокладаю усі свої маршрути сам. Пишу статті для путівників та туристичних блогів (100% унікальність за text ru, etxt ru; 97-99% за advego com; оцінка 8,0-9,4 від glvrd ru). Нещодавно зібрав матеріали для серії статей про усі способи придбання авіаквитків аж до Hidden City Ticketing. Приклади моїх статей готовий надати особистими повідомленнями.

  Коли куховариш, щоб отримати справді смачну страву, необхідно покласти до неї найважливіший інгредієнт – дещицю своєї душі. Коли збираєш букет польових квітів, перекладаєш текст чи пишеш статтю, усе так само.

 60. 262    3  0
  3 days500 UAH

  Good Morning Olga and Andrea!

  I went to the site and watched a few interviews.
  I am close to your views and always interested in the field of tourism.
  I know how to describe interesting places, causing the desire to stay there. Experience in copywriting is 15 years.

  I have a lot of feedback about the work I have on another resource, I hope if necessary. I would be glad to work with such unusual, completely in love with your business travelers.

  The cost of writing texts is 60 UAH/1000 characters. I will perform the test task if necessary.
  Доброго дня, Ольго і Андрію!

  Зайшла на сайт, передивилася кілька інтерв*ю.
  Мені близькі ваші погляди і завжди цікавила сфера туризму.
  Вмію добре описувати цікаві місця, викликаючи бажання побувати там. Досвід роботи копірайтером - 15 років.

  Багато відгуків стосовно виконаної роботи маю на іншому ресурсі, надам при потребі. Була б рада співпрацювати з такими незвичними, повністю закоханими у свою справу мандрівниками.

  Вартість написання текстів - 60 грн./1000 знаків. При потребі виконаю тестове завдання.

 61. proposal concealed by freelancer
 62. 378    5  0
  1 day500 UAH

  Welcome, I was engaged in the translation and re-right of articles about the countries. He also had experience working with immigration texts.
  Here are examples of works:
  HTTPS://docs.google.com/document/d/1ASxchIchSJctir-O_F-qA2ZTpGz_0OwCQR6f-dDXfKM/edit?usp=drivesdk

  HTTPS://docs.google.com/document/d/1m6THcMBA2c86JRszcbKuDX2sLez3jT-SmowqO4LKhJE/edit?usp=drivesdk

  The price for the entire project is 2000 UAH.
  Вітаю, займалась перекладом та рерайтом статтей про країни. Також мала досвід роботи з текстами про іміграцію.
  Ось приклади робіт:
  https://docs.google.com/document/d/1ASxchIchSJctir-O_F-qA2ZTpGz_0OwCQR6f-dDXfKM/edit?usp=drivesdk

  https://docs.google.com/document/d/1m6THcMBA2c86JRszcbKuDX2sLez3jT-SmowqO4LKhJE/edit?usp=drivesdk

  Ціну за весь проект встановлюю 2000 грн

 63. 1162    55  0
  1 day500 UAH

  Welcome to! Love will work on your project. I have a diploma in Ukrainian philosophy, I have copywriting for over 8 years, I write stories and verses. I have a very good knowledge of Russian and Ukrainian - I will make the translations readily and with the soul.
  The price is 60 UAH/1000 symbols. Testing up to 700 characters is free of charge.
  Вітаю! Залюбки працюватиму над вашим проєктом. Маю диплом з української філології, займаюся копірайтингом понад 8 років, пишу оповідання та вірші. Однаково добре володію українською та російською - переклади зроблю грамотні і з душею)
  Вартість - 60 грн/1000 символів. Тестове завдання до 700 знаків виконую безкоштовно.

 64. 354  
  1 day500 UAH

  Good day . The Super Project! That is what is in my soul. Therefore, writing will be easy, interesting and inspiring, which, accordingly, will reflect on the quality of translation and submission of the material. I have a philosophical education, a teacher-speaker, a translator diploma and a certificate on the course of written translation. I will be very happy to work with you.
  Доброго дня. Проєкт-супер! Якраз те, що мені до душі. Тому писатися буде легко, цікаво та надихаюче, що , відповідно, відобразиться на якості перекладу та подачі матеріалу. Маю філологічну освіту, учитель-мовник, маю диплом перекладача та сертифікат про проходження курсів письмового перекладу. Дуже рада буду співпрацювати з Вами.

 65. 1061    21  0
  7 days2000 UAH

  Olga, welcome to you!
  I have, unfortunately, almost no work on tourism in Ukrainian language.
  But a significant list of works according to this direction is, for example:
  HTTPS://vnvisa.ru/news/post/7/delicious-vietnam/
  HTTPS://vnvisa.ru/news/post/15/vietnam-exotic-fruits/
  https://vnvisa.ru/news/post/13/diving/
  HTTPS://vnvisa.ru/news/post/14/pearl-farms/
  https://vnvisa.ru/news/post/16/jewelry-compositions/
  HTTPS://vnvisa.ru/news/post/17/wines-of-dalat/
  https://vnvisa.ru/news/post/18/atmospheric-emotions/
  HTTPS://vnvisa.ru/news/post/10/baho-waterfalls/
  https://vnvisa.ru/news/post/11/hue/

  So I’m going to translate creatively – instead of “yotta” – “window”, “tank” – “a great stock for water”, not just “salo”, but “submarine”.

  I have great editing experience.
  Ольго, вітаю!
  У мене, на жаль, майже немає робіт з туризму українською мовою.
  Але значний перелік робіт за даним напрямком є, на кшталт:
  https://vnvisa.ru/news/post/7/delicious-vietnam/
  https://vnvisa.ru/news/post/15/vietnam-exotic-fruits/
  https://vnvisa.ru/news/post/13/diving/
  https://vnvisa.ru/news/post/14/pearl-farms/
  https://vnvisa.ru/news/post/16/jewelry-compositions/
  https://vnvisa.ru/news/post/17/wines-of-dalat/
  https://vnvisa.ru/news/post/18/atmospheric-emotions/
  https://vnvisa.ru/news/post/10/baho-waterfalls/
  https://vnvisa.ru/news/post/11/hue/

  Так що перекладати буду творчо - замість "яхта" - "вітрильник", "танк" - "велика ємність для води", не просто "сало", а "підчеревина".

  Маю суттєвий досвід редагування.

 66. 486    10  0
  2 days500 UAH

  Good day . I am a graduate philologist in Ukrainian language and literature. I love to travel. Travel is for me the second I and I have been very interested in your project. Ready to discuss details. I will be very happy to work with you. Go back, we’re working with pleasure.
  Доброго дня. Я дипломований філолог з української мови та літератури. Обожнюю подорожувати. Подорожі це для мене друге я і мене дуже зацікавив ваш проєкт. Готова обговорити деталі. Буду дуже рада співпраці з вами. Звертайтеся, з задоволенням попрацюємо.

 67. 206    3  0
  3 days500 UAH

  Good Morning)
  Interested by the project, it is more pleasant that the resource has the goal of transition to Ukrainian.
  Examples of:
  HTTPS://vinbazar.com/journal/robota24/de-cherpayut-natkhnennya-tvorchi-lyudi-zvisno-v-botanichnomu-sadu
  http://interiorfor.com/dyzajn-pryhozhoyi/kilka-porad-yak-vybyraty-mebli-dlya-peredpokoyu/
  The price is 500 UAH, I will make it in 1-2 days.
  I’m happy to cooperate.
  Доброго дня)
  Зацікавив проект, тим більш приємно, що ресурс має за мету перехід на українську.
  Приклади:
  https://vinbazar.com/journal/robota24/de-cherpayut-natkhnennya-tvorchi-lyudi-zvisno-v-botanichnomu-sadu
  http://interiorfor.com/dyzajn-pryhozhoyi/kilka-porad-yak-vybyraty-mebli-dlya-peredpokoyu/
  Ціна 500 грн., виконаю за 1-2 дні.
  Звертайтесь, буду радий співпраці.

 68. 620    6  0
  1 day500 UAH

  Welcome to! I can make you attractive and easy to read texts. I myself write articles for television, so no problems with live translation will arise. I write quickly without mistakes.
  Вітаю! Я можу зробити для вас привабливий та легкий для читача текс. Я сама пишу статті для телебачення, тому ніяких проблем із живим перекладом не виникне. Пишу швидко без помилок.

 69. 595    14  1
  3 days500 UAH

  Good Morning Olga! I can perform a translation for you, complying with all the requirements. I belong to those people whose death will not stay at home. Unfortunately, I can’t go to the site.
  I was interested in your candidacy, please contact me.
  Доброго ранку, Ольго! Можу виконати для Вас переклад, дотримуючись усіх вимог. Сама належу до тих людей, котрих смерть вдома не застане! На жаль, на сайт зайти не можу.
  Зацікавила моя кандидатура - звертайтеся.

 70. 249  
  2 days500 UAH

  Good afternoon) Very atmospheric project, I am interested in cooperation!)) I know both languages and I love to travel, as well as such special winter places) This is now very little. Let’s talk and let’s talk! :)
  Доброго вечора) Дуже атмосферний проект, я зацікавлена у співпраці!)) Добре володію обома мовами і люблю подорожувати, а також такі особливі зимові місця) Цього зараз дуже не вистачає. Пишіть, обговоримо!))

 71. proposal concealed by freelancer
 • Yekaterina P.
  19 May 2022, 14:30 |

  Вітаю!

  Підкажіть, будь ласка, на які строки виконання розраховуєте та як швидко треба почати роботу.

  Дякую)

 • Yuliya Besedovskaya
  21 May 2022, 23:07 |

  Добрий день.


  У вас дуже цікавий проект. Я люблю писати про подорожі, про різні куточки світу, вкладаючи у цю працю все своє натхнення, любов до життя і тягу до прекрасного. 


  Я залюбки буду співпрацювати з вами! Нажаль, я не можу відкрити посилання, тому і ціну назвати теж не можу. Але я вірю, що ми про все домовимось.